VII Konferencja Dydaktyczna Czasopisma „Choroby Serca i Naczyń”/VI Zimowe Spotkanie Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK
data: 03.12.2015 - 05.12.2015
miejsce: Sopot, Polska
organizator: Via Medica
Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Konferencji Dydaktycznej Czasopisma „Choroby Serca i Naczyń”. Przygotowaliśmy interesujący program naukowy, uwzględniający najnowsze standardy diagnostyki i terapii chorób układu sercowo-naczyniowego. Celem wykładów prowadzonych przez uznanych ekspertów współpracujących z naszym pismem będzie dostarczenie Państwu najnowszych informacji i zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Analiza przypadków klinicznych pomoże Państwu podejmować decyzje w codziennej praktyce lekarskiej.

Tradycyjnie jak rok temu patronat nad Konferencją objęła Sekcja Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Mamy nadzieję, że zaangażowanie członków Sekcji jeszcze bardziej podniesie wartość merytoryczną prezentacji.

Tematyka przedstawiona podczas grudniowego spotkania będzie przydatna dla lekarzy internistów, kardiologów, hipertensjologów oraz lekarzy rodzinnych pragnących poszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę.


ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk
Kontakt: tel.: (58) 320 94 94
Email: chorobyserca2015@viamedica.pl

REJESTRACJA
Forma rejestracji: poprzez stronę internetową: www.chorobyserca.viamedica.pl (zakładka "Rejestracja”)
Opłaty:
do 31.10.2015 - 290 zł
od 01.11.2015 - 340 zł
opłata na miejscu - 390 zł
Termin uiszczenia opłaty: 2 grudnia 2015 roku