The 2nd International Conference INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN BIOMEDICINE
data: 12.10.2015 - 14.10.2015
miejsce: Kraków, Polska
organizator: Krakowskie Stowarzyszenie Zdrowe Serce i Płuca PULMO-COR
Bogaty program naukowy ma na celu zapoznanie z aktualnymi trendami w zakresie innowacyjnych technologii dotyczących diagnostyki chorób cywilizacyjnych, w tym chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów, oraz ich terapii, ze szczególnym uwzględnieniem obrazowania, nanotechnologii i robotyki. Celem Konferencji jest również stworzenie platformy wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy środowiskiem lekarskim i środowiskiem nauk technicznych.

W programie 5 sesji tematycznych:
  • Innowacyjne technologie w diagnostyce i terapii
  • Obrazowanie funkcjonalne
  • Biomateriały i technologie w ortopedii
  • Nanotechnologie w medycynie
  • Nowoczesne urządzenia i rozwiązania informatyczne w medycynie


Współorganizatorzy: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, .Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: ul. Prądnicka 80; 31-202 Kraków
Kontakt: 12 614 22 94
Email:k.kowalska@szpitaljp2.krakow.pl

REJESTRACJA
Forma rejestracji: Poprzez stronę internetową: http://www.szpitaljp2.krakow.pl/Konferencja-2015-Conference-2015.593.0.html (zakładka: Rejestracja/Registration)
Opłaty: Konferencja bezpłatna
Termin uiszczenia opłaty: -