Kurs z Echokardiografii Przezprzełykowej TEE/3D
data: 22.09.2015 - 23.09.2015
miejsce: Łódź, Polska
organizator: Grupa NeoMed
Polska Szkoła Echokardiografii oraz Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pod kierownictwem naukowym Pana Profesora Jarosława D. Kasprzaka zaprasza Państwa do udziału w praktycznym doskonalącym warsztacie z Echokardiografii Przezprzełykowej TEE/3D. Warsztat ma charakter doskonalący, jest adresowany do kardiologów wykonujących standardowe TEE i pragnących rozszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie badanie 3D. Program obejmuje niezbędny zakres teorii dotyczącej techniki trójwymiarowej oraz zapewnia udział w badaniach demonstrujących kluczowe dla powodzenia elementy tej techniki diagnostycznej. Badanie realizowane jest w ośrodku o najdłuższych w kraju doświadczeniach w zakresie techniki 3-D pod opieką ekspertów SEPTK.

ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: Warszawa, ul. Św. U. Ledóchowskiej 5F/15
Kontakt: 22 253 50 48
Email: office@grupaneomed.pl

REJESTRACJA
Forma rejestracji: elektroniczna
Opłaty: 1.800 zł
Termin uiszczenia opłaty: przed rozpoczęciem warsztatów