Edukacyjny Warsztat z Elektrokardiografii
data: 11.09.2015 - 11.09.2015
miejsce: Kraków, Polska
organizator: Grupa NeoMed
Grupa NeoMed serdecznie zaprasza do udziału w edukacyjnym warsztacie z elektrokardiografii w ramach Polskiej Szkoły Elektrokardiografii, pod kierownictwem naukowym Profesor Jacka Lelakowskiego Kierownika Kliniki Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie. Podczas kursu prezentowane będą przez Ekspertów zagadnienia związane z interpretacją zapisów EKG. Kursy mają na celu przybliżenie aktualnie obowiązujących zasad analizy zapisu elektrokardiograficznego. W ramach spotkań odbywają się zajęcia warsztatowe z interaktywnym udziałem uczestników, dające możliwość praktycznego sprawdzenia zdobytej wiedzy. Warsztaty przeznaczone są dla lekarzy kardiologów bądź lekarzy przygotowujących się do powyższej specjalizacji. Wykładowcami podczas spotkań są członkowie Rady Naukowej Polskiej Szkoły Elektrokardiografii jak i zaproszeni eksperci.

ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: Warszawa, ul. Św. U. Ledóchowskiej 5F/15
Kontakt: 22 253 50 48
Email: office@grupaneomed.pl

REJESTRACJA
Forma rejestracji: elektroniczna
Opłaty: 400 zł
Termin uiszczenia opłaty: przed rozpoczęciem warsztatów