VII Konferencja Kardio-Prenatal „Od diagnostyki prenatalnej do wypisu dziecka ze szpitala”
data: 10.10.2015 - 10.10.2015
miejsce: Łódź, Polska
organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej, Centrum Doradczo-Szkoleniowe „PROVENA”
Inicjatorem Konferencji jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej , Sekcja Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki .
Zakres merytoryczny Konferencji obejmie prenatalną diagnostykę obrazową, położnictwo, neonatologię, kardiologię i kardiochirurgię. Gośćmi specjalnymi Konferencji będzie Prof. Reuven Achiron z Izraela oraz Prof. Thomas Kohl z Niemiec oraz Prof. Edward Malec.
Głównymi prelegentami będą profesorowie z Instytutu Centrum Zdrowia Polski uczestniczący w długiej sztafecie diagnostyki i leczenia płodu/noworodka z wadą wrodzona serca.
Celem konferencje jest wymiana doświadczeń między lekarzami różnych specjalności w celu opracowania standardów postępowania umożliwiających wykorzystanie unikalnego potencjału Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki jako ośrodka referencyjnego w diagnostyce i leczeniu wrodzonych wad serca diagnozowanych prenatalnie. W spotkaniu uczestniczyć będą również przedstawiciel fundacji działających na rzecz dzieci z wadami wrodzonymi serca, które przedstawią aktualną sytuację oraz propozycje rozwiązań w celu poprawy diagnostyki prenatalnej oraz opieki przed- jak i pourodzeniowej.

ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: PROVENA Łódź, ul. Bolesława Krzywoustego 37
Kontakt: Monika Rutkowska-Drozd – 695 271 227
Email: biuro@provena.com.pl

REJESTRACJA
Forma rejestracji: poprzez stronę internetową www.kardiologia-prenatalna.org.pl zakładka konferencja
Opłaty: 350 zł
Termin uiszczenia opłaty: do 30 września 2015