VI Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK
data: 12.03.2016 - 12.03.2016
miejsce: Warszawa, Polska
Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie na VI Konferencję Sekcji Wad Wrodzonych Serca
u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która odbędzie się
12 marca 2016 roku w Instytucie Kardiologii w Warszawie.
Cztery główne sesje poświęcone wydawałoby się różnym zagadnieniom, łączy jedna myśl – optymalizacja postępowania
z naszymi pacjentami.


Temat leczenia niewydolności serca w wadach wrodzonych jest pomijany w standardach postępowania. Czy można implementować zalecenia ogólne do leczenia tych pacjentów? Spróbujemy po wielopłaszczyznowej dyskusji odpowiedzieć na to pytanie.


Z kolei na temat obrazowania w wadach wrodzonych serca wydaje się, że wiemy wszystko. Ale czy mnogość możliwości nie doprowadza do chaosu i zwiększania kosztów? Czy diagnostykę wad wrodzonych serca można zracjonalizować? Zakładamy, że w wyniku dyskusji uda się nakreślić optymalny schemat diagnostyczny.


Istotnym celem Sekcji jest edukacja. Nie można zrozumieć problemów dorosłego
z wrodzoną wadą serca nie znając embriologii wady, jej morfologii, patofizjologii, historii naturalnej, leczenia w okresie dziecięcym i jego wyników. Dwie sesje edukacyjne zostały przygotowane we współpracy z naszymi Kolegami, kardiologami dziecięcymi. Sesja poświęcona ubytkom w przegrodzie międzyprzedsionkowej uporządkuje naszą wiedzę na ten wydawałoby się prosty temat.


Z kolei sesja dedykowana tetralogii Fallota, ze wskazaniem na drogę odpływu prawej komory, jako główne źródło odległych problemów pooperacyjnych, powinna na bazie pierwotnej morfologii wady oraz technik operacji, pozwolić na zrozumienie problemów odległych, przede wszystkim wtórnych do niedomykalności płucnej, oraz zasad ich leczenia interwencyjnego i chirurgicznego.


Dopełnieniem Konferencji będzie omówienie najnowszych standardów leczenia nadciśnienia płucnego i postępowania z pacjentami powyżej 40 r.ż.

Jesteśmy przekonani, że zaproszeni na Konferencję eksperci zapewnią wysoki poziom merytoryczny i w przyjaznej atmosferze podzielą się ze wszystkimi swoimi doświadczeniami i wiedzą.

Chcielibyśmy abyście Państwo po zakończeniu Konferencji mogli za Leonardem da Vinci powiedzieć „Prostota jest wynikiem doświadczenia” (przynajmniej w zakresie omawianych zagadnień :-))

Komitet Organizacyjny i Zarząd
Sekcji Wad Wrodzonych Serca
u Młodocianych i Dorosłych
Polskiego Towarzystwa KardiologicznegoZapraszamy do rejestracji na stronie www.konferencjaswws.pl .

ORGANIZATOR WYKONAWCZY:
Grupa NeoArt PR & Events
ul. Niedźwiedzia 4C, 02-737 Warszawa
Kontakt: +48 514 553 049
Email: office@neoart.com.pl

REJESTRACJA
Forma rejestracji: przez stronę internetową: www.konferencjaswws.pl
Opłaty: Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.konferencjaswws.pl