Sposób na „trudnego pacjenta”. Dialog Motywujący w opiece zdrowotnej
data: 17.10.2015 - 18.10.2015
miejsce: Poznań, Polska
organizator: Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej
strona www: http://pttm.org.pl
Konferencja adresowana jest do wszystkich pracowników ochrony zdrowia, a przede wszystkim lekarzy, którzy chcieliby się dowiedzieć, w jaki sposób mogą zwiększyć motywację pacjentów do leczenia, rezygnacji ze szkodliwych używek i prowadzenia zdrowego trybu życia w realiach limitowanego czasu porady w gabinecie. Dwudniowa konferencja obejmuje prelekcje polskich i zagranicznych wykładowców oraz trzy dwugodzinne warsztaty. Więcej informacji o celach konferencji oraz jej program na załączonej ulotce oraz na stronie internetowej: http://pttm.org.pl/?page_id=493

ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: ul. Brzozowa 12/10, 00-286 Warszawa
Kontakt: przewodnicząca Zarządu PTTM Olga Olszewska olga.olszewska@op.pl lub sekretarz Zarządu PTTM Agata Groszek
Email: sekretariat@pttm.org.pl

REJESTRACJA
Forma rejestracji: Do zarejestrowania uczestnika konieczne jest wysłanie wypełnionego powyższego formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzenia przelewu za opłatę konferencyjną na adres: konferencjaPTTM@gmail.com

Opłaty: Do 31 sierpnia: 270zł, od 1 do 30września: 300zł,od 1 października: 350 zł, dla studentów i członków PTTM z opłaconymi składkami: 250zł

Termin uiszczenia opłaty: Do 31 sierpnia: 270zł, od 1 do 30września: 300zł,od 1 października: 350 zł, dla studentów i członków PTTM z opłaconymi składkami: 250zł (terminem ostatecznym jest dzień otwarcia konferencji)