I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Standardy leczenia dietetycznego 2015 – otyłość”
data: 10.10.2015 - 10.10.2015
miejsce: Warszawa, Polska
organizator: Polskie Towarzystwo Dietetyki
Konferencją Naukowo-Szkoleniową „Standardy postępowania dietetycznego 2015 – otyłość”, która odbędzie się w Warszawie 10 października 2015 r., chcielibyśmy zainaugurować cykl spotkań poświęconych standardom dietoterapii chorób dietozależnych. Tematyka tegorocznej konferencji obejmować będzie profilaktykę i leczenie zachowawcze otyłości. Przedstawimy Państwu pierwsze polskie standardy leczenia dietetycznego otyłości u dorosłych. Chcielibyśmy również poruszyć problem braku refundacji poradnictwa dietetycznego w Polsce oraz potrzebę interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem z nadmierną masą ciała.
Spotkanie będzie także okazją do integracji środowiska dietetyków i lekarzy, wymiany doświadczeń oraz wypracowania standardów dietoterapii otyłości opartych na wynikach badań naukowych.

ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: ul. Nowoursynowska 159 C, 02-776 Warszawa
Kontakt: tel. (22) 59 370 21; 508 942 655
Email: biuro@ptd.org.pl

REJESTRACJA
Forma rejestracji: rejestracja internetowa na stronie http://ptd.org.pl/standardy-2015
Opłaty: 100 – 250 zł
Termin uiszczenia opłaty: 20.09.2015