Sympozjum Instytutu Kardiologii „Bezpieczeństwo pacjenta a korzyści z zabiegów w kardiologii”
data: 21.11.2015 - 21.11.2015
miejsce: Warszawa, Polska
organizator: Wydawnictwo Termedia <b>Patronat naukowy i merytoryczny:</b> Instytut Kardiologii w Warszawie
Szanowni Państwo!

Od ponad dwudziestu lat Instytut Kardiologii organizuje sympozja naukowo-szkoleniowe, w trakcie których staramy się zapoznać Państwa z najnowszymi trendami w diagnostyce i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego. Serdecznie zapraszamy na nasze kolejne sympozjum, którego tematem będzie „Bezpieczeństwo pacjenta a korzyści z zabiegów w kardiologii”.

W czasie pierwszej sesji chcielibyśmy przedstawić Państwu współczesne możliwości kardiologii interwencyjnej w leczeniu wad zastawkowych serca. Omówimy wskazania i przeciwwskazania do przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej, mitralnej i płucnej oraz postaramy się odpowiedzieć na pytanie, komu odradzić taki zabieg. Zaprezentujemy przypadek chorego po chirurgicznej wymianie zastawki mitralnej, u którego wykonano kolejną przezcewnikową implantację tej zastawki, oraz pacjenta, u którego przeprowadzono jednoczesną przezcewnikową implantację zastawki aortalnej i mitralnej.
Na koniec przedstawimy problemy związane z implantacją zastawki trójdzielnej.

W czasie drugiej sesji omówimy współczesne możliwości kardiologii interwencyjnej w leczeniu strukturalnych chorób serca. Odpowiemy na pytanie, u kogo zamknąć uszko lewego przedsionka,
a komu odradzić taki zabieg. Ponadto zaprezentujemy Państwu wskazania i przeciwwskazania do zabiegu u chorych z tętniakiem i rozwarstwieniem aorty. Przedstawimy dwa przypadki pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków oraz przypadek pacjenta z tętniakiem aorty piersiowej.

Trzecia sesja będzie poświęcona bardzo aktualnej tematyce, jaką jest ablacja w zaburzeniach rytmu serca. Zaprezentujemy Państwu wskazania i przeciwwskazania do ablacji arytmii przedsionkowych i odpowiemy na pytanie, komu odradzić zabieg ablacji migotania przedsionków. Przedstawimy przypadek pacjenta, któremu zabieg z pozoru trudny i ryzykowny przynosi korzyść, oraz pacjenta, u którego zabieg typowej, wydawałoby się, arytmii niekoniecznie poprawia jakość życia.

Podczas czwartej sesji przedstawimy nasze doświadczenia i perspektywy związane z mechanicznym wspomaganiem serca. Omówimy wybór metody leczenia u chorych z ciężką niewydolnością serca oraz odpowiemy na pytanie, czy każdy chory z ciężką niewydolnością serca jest dobrym kandydatem do wspomagania mechanicznego. Przedstawimy Państwu przypadek chorego, u którego zastosowano takie leczenie. Na koniec zajmiemy się problemami związanymi z opieką ambulatoryjną nad chorymi z długoterminowym wspomaganiem mechanicznym lewej komory serca.

Mamy nadzieję, że tematyka tegorocznego sympozjum będzie dla Państwa interesująca i okaże się pomocna w codziennej pracy z pacjentami.
Zapraszamy serdecznie zarówno stałych, wiernych Uczestników naszych spotkań, jak i tych, którzy jeszcze nie brali udziału w sympozjach. Do zobaczenia w listopadzie w Warszawie.


Piotr Szymański
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Witold Rużyłło
Przewodniczący Komitetu Naukowego

Tomasz Hryniewiecki
Dyrektor Instytutu Kardiologii

ORGANIZATOR
Biuro organizacyjne:
Siedziba organizatora:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
Kontakt:
tel./faks +48 61 656 22 00
Email:
szkolenia@termedia.pl

REJESTRACJA
Forma rejestracji:
Zarejestrować się można:
– zgłaszając udział na www.termedia.pl,
– wysyłając e-mail z formularzem rejestracyjnym na adres: szkolenia@termedia.pl (FORMULARZ NA STRONIE http://www.termedia.pl/Konferencje?Informacje_o_oplatach&e=441&p=3244)
– wysyłając faks na nr: +48 61 656 22 00 (podając nazwę kongresu, imię i nazwisko uczestnika, adres korespondencyjny, adres mailowy, specjalizację, telefon, NPWZ oraz pełne dane do faktury).

Opłaty:
Termin uiszczenia opłaty:
• do 30 września 2015 r. – 230 zł
• do 20 listopada 2015 r. – 260 zł
• wpłaty na miejscu (podczas Sympozjum) – 400 zł