Otyłość dzieci i młodzieży oraz jej konsekwencje – z perspektywy różnych specjalności
data: 17.10.2015 - 17.10.2015
miejsce: Warszawa, Polska
organizator: Instytut Matki i Dziecka, Fundacja Instytutu Matki i Dziecka
Serdecznie zapraszamy na II Konferencję Naukowo-Szkoleniową, organizowaną przez Instytut Matki i Dziecka, dotyczącą problemu otyłości u dzieci i młodzieży. W tym roku nosi ona tytuł: Otyłość dzieci i młodzieży oraz jej konsekwencje – z perspektywy różnych specjalności.

W programie konferencji znajdują się wykłady dotyczące aktualnych wyników badania HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) – międzynarodowych badań ankietowych dotyczących stylu życia
i zachowań zdrowotnych młodzieży szkolnej, podłoża genetycznego otyłości, hormonalnych konsekwencji otyłości, aspektów behawioralnych i psychoemocjonalnych otyłości. Tematy poruszane na konferencji będą wartościowe dla osób na co dzień pracujących z młodzieżą, w kontekście szeroko rozumianej profilaktyki otyłości. Podczas konferencji zostanie zaprezentowany poradnik pt. „O żywieniu i aktywności fizycznej dzieci. Prosto, praktycznie, nowocześnie” opracowany przez ekspertów Zakładu Żywienia IMiD pod redakcją dr hab. prof. IMiD Haliny Weker na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Dodatkowo przedstawiona zostanie zeszłoroczna publikacja IMiD „Żywienie niemowląt i małych dzieci. Zasady postępowania w żywieniu zbiorowym”.

ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa
Kontakt: 22 32 77 426
Email: fundacja@fundacja.imid.med.pl

REJESTRACJA
Forma rejestracji: e-mail na adres fundacja@fundacja.imid.med.pl
Opłaty: bezpłatnie