Zanim pacjent trafi do kardiologa… Kardiologia w przypadkach
data: 10.10.2015 - 10.10.2015
miejsce: Katowice, Polska
organizator: S&P Partners sp. z o.o.
Szanowna Pani Doktor!
Szanowny Panie Doktorze!
Szybki rozwój kardiologii powoduje konieczność regularnego uzupełniania wiedzy. Dlatego zapraszamy do udziału w sympozjum „Zanim pacjent trafi do kardiologa. Kardiologia w przypadkach”. Wykładowcami będą wybitni klinicyści. Sympozjum przeznaczone jest dla lekarzy-praktyków. Wszystkie wykłady będą interaktywne, a każde wystąpienie będzie przerywane trudnymi pytaniami i szczegółową dyskusją.
Szczerze zapraszam,
Prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka
Koordynator merytoryczny

09:30-10:10 Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
Nadciśnienie tętnicze u pacjenta w podeszłym wieku (towarzysząca często choroba zwyrodnieniowa i samoleczenie z tego powodu, częste zmiany o charakterze demencji)
10:10-10:50 Prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka
Dyslipidemia aterogenna a ryzyko sercowo-naczyniowe. Czy, kiedy, u kogo i jak połączyć statynę i fibrat?
10:50-11:05 Przerwa kawowa
11:05-11:45 Prof. dr hab. Katarzyna Mizia-Stec
Tachyarytmie - przypadki
11:45-12:25 Dr n. med. Agnieszka Olszanecka
Co z tą aspiryną? Czy każdego pacjenta z chorobą niedokrwienną serca należy leczyć aspiryną?
12:25-13:40 Prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka
Warsztaty EKG
13:40-14:30 Lunch

ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań
Kontakt: tel. (61) 662 34 00
Email: biuro@sppartners.pl

REJESTRACJA
Forma rejestracji: formularz on-line kardiologiawprzypadkach.pl
Opłaty: brak