Postępy w arytmologii i elektroterapii - warsztaty dla lekarzy praktyków
data: 14.10.2016 - 15.10.2016
miejsce: Katowice, Polska
Szanowni Państwo!

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na trzecią edycję konferencji poświęconej postępom w arytmologii i elektroterapii.

Konferencja „Postępy w arytmologii i elektroterapii” adresowana jest do szerokiego grona Lekarzy - Kardiologów i Internistów, którzy codziennie spotykają się z problemem klinicznym, jakim są zaburzenia rytmu serca.

W trakcie tegorocznej konferencji będziemy gościć wielu Ekspertów i wzorem roku ubiegłego przedstawimy Państwu aktualny stan wiedzy z zakresu arytmologii. Celem przewodnim naszej konferencji jest upowszechnianie nowoczesnej wiedzy „użytecznej w praktyce”. W każdej sesji przedstawione będą przykłady kliniczne. Będziemy zajmowali się problemami, które spotykamy w praktyce a ich rozwiązanie budzi wątpliwości i nie znajduje rozwiązania w obowiązujących standardach. Sesje będą prowadzone z wykorzystaniem zestawu do głosowania, co zapewni ich interaktywny charakter i będzie stanowiło możliwość sprawdzenia wiedzy przez Uczestników konferencji.

Zajęcia warsztatowe będą obejmowały analizę elektrokardiogramów Chorych z zaburzeniami rytmu serca, zaprezentowane zostaną techniki implantacji urządzeń do elektroterapii, jak również możliwości diagnostyki telemetrycznej. Warsztaty będą obejmowały zorganizowanie odrębnej sesji dla personelu pielęgniarskiego oraz techników medycznych poświęconą rejestracji zapisu EKG u chorych z implantowanymi urządzeniami wszczepialnymi.

Konferencja „Postępy w arytmologii i elektroterapii” przygotowana przez zespół I Katedry i Kliniki Kardiologii WL SUM w Katowicach odbędzie się pod patronatem trzech Sekcji PTK: Sekcji Rytmu, Sekcji Echokardiografii i Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny.

Serdecznie zapraszamy do udziału. Mamy nadzieję, że w tym roku także zaszczycą nas Państwo swoją obecnością,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. med. Katarzyna Mizia - Stec