XXIII Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna i XVII Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej
data: 02.06.2016 - 03.06.2016
miejsce: Zabrze, Polska
organizator: III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu


Szanowni Państwo,

Zapraszamy na XXIII Międzynarodową Konferencję Kardiologiczną oraz XVII Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej organizowane przez Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Tegoroczna edycja Konferencji odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2016 roku, miejscem wykładów będzie zabrzańskie Multikino, a bezpośrednie transmisje zabiegów przeprowadzane będą z Pracowni Hemodynamiki Śląskiego Centrum Chorób Serca.

Hasłem przewodnim Konferencji jest „Personalizacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego oraz stratyfikacja ryzyka w schorzeniach sercowo-naczyniowych”.

Głównymi tematami będą:


Konferencji Kardiologicznej:
• opieka zintegrowana,
• niewydolność serca,
• postępy w elektroterapii,
• leczenie przeciwkrzepliwe,
• nadciśnienie płucne,
• wady serca,
• ostre zespoły wieńcowe.

Warsztatów Kardiologii Inwazyjnej:
• zabiegi wysokiego ryzyka,
• aspekty techniczne interwencji przezskórnych,
• innowacje w kardiologii interwencyjnej.

Serdecznie zapraszamy do Zabrza!

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
Przewodniczący Konferencji

Więcej na http://www.mkkzabrze.pl


ORGANIZATOR
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
41-800 Zabrze, ul. Curie-Skłodowskiej 9
tel. +48 32 373-37-88, +48 32 373-36-19
fax +48 32 273-26-79
e-mail: a.szkobel@sccs.pl, www.sccs.pl

REJESTRACJA
Forma rejestracji:
Elektroniczny system obsługi uczestników dostępny na stronie internetowej www.mkkzabrze.pl

Opłaty:
Uczestnik - dwa dni – obejmuje udział w całej konferencji i Pikniku. Opłata za uczestnictwo: 200,00zł.
Uczestnik - jeden dzień – obejmuje udział w jednym dniu konferencji i Pikniku. Opłata za uczestnictwo: 120,00zł.
Pielęgniarki, technicy medyczni, lekarze stażyści, osoby w wieku 65+ oraz studenci medycyny do 26 r.ż. (organizator zastrzega sobie możliwość weryfikowania statusu studenta podczas rejestracji w dniu konferencji - szczegóły w regulaminie) są zwolnieni z opłat
Termin uiszczenia opłaty:
Do 02.06.2015