XV Międzynarodowe Warsztaty Kardiologiczne „Wschód-Zachód”
data: 23.04.2016 - 23.04.2016
miejsce: Białystok, Polska
organizator: Klinika Kardiologii UMB, i HEIN Agora
Doroczna konferencja (w tym roku jubileuszowa) prezentująca aktualne osiągniecia/problemy kardiologii dla lekarzy niekardiologów z udziałem lekarzy z Białorusi, Litwy i Ukrainy.

Tematyka konferencji:
Rehabilitacja kardiologiczna – dlaczego niezbędna i dlaczego na Podlasiu tak źle?
Nowości kardiologii europejskiej – ESC Londyn 2015
Postępy w terapii kardiologicznej
Forum przypadków klinicznych i ambulatoryjnychORGANIZATOR
Siedziba organizatora: Białystok, Poznań
Kontakt: (85) 831 86 56 (61) 842 74 65
Email: dariusz.hein@agora-konferencje.pl
REJESTRACJA
Forma rejestracji: mailowa, na miejscu obrad
Opłaty: bez opłat