Kongres Zdrowia Publicznego 2015
data: 16.12.2015 - 17.12.2015
miejsce: Warszawa, Polska
organizator: Instytut Ochrony Zdrowia
Kongres Zdrowia Publicznego organizowany po raz drugi przez Instytut Ochrony Zdrowia, jako jedyne tego rodzaju systemowe przedsięwzięcie, pozwala zgromadzić w jednym czasie i miejscu najwyższych przedstawicieli wszystkich dziedzin życia społecznego, odpowiedzialnych za kształtowanie koncepcji zdrowia publicznego w Polsce. sukces ubiegłorocznego wydarzenia utwierdził nas w przekonaniu o wadze i znaczeniu tego typu przedsięwzięć.

W tym roku wydarzenie współorganizują Instytut Ochrony Zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. Eleonory Reicher, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM.

Program Kongresu dostępny na: www.ioz.org.pl