VI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego
data: 15.04.2016 - 16.04.2016
miejsce: Poznań, Polska
Szanowne Koleżanki i Koledzy,

czas szybko mija. Zbliża się termin VI Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego, który odbędzie się 14–16 kwietnia 2016 r. w hotelu IBB Andersia w Poznaniu. Serdecznie zapraszamy lekarzy internistów, lekarzy rodzinnych, diabetologów i kardiologów. Zjazd, obok aspektów naukowych, będzie miał charakter bardzo praktyczny.

Wzrasta liczba chorych na cukrzycę typu 2, a wraz z tym ilość powikłań sercowo-naczyniowych. Pragniemy przedstawić nowe ujęcie profilaktyki czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Standardy postępowania i praktyka kliniczna to cel naszego Zjazdu.

W dniu 14 kwietnia zapraszamy na warsztaty kardiologiczne i diabetologiczne, które skoncentrują się na zasadach prowadzenia chorych z chorobą niedokrwienną serca i cukrzycą. Przybliżą także obraz elektrokardiograficzny zdarzeń sercowo-naczyniowych w cukrzycy. W dniach 15 i 16 kwietnia 2016 zaprezentowane zostaną sesje dotyczące ostrych incydentów wieńcowych, zaburzeń hemostazy w cukrzycy, a także przedstawimy obrazowanie naczyń w cukrzycy. W części dotyczącej terapii omówimy farmakoterapię śródbłonka, leki kardioprotekcyjne, insulinoterapię, a także postępowanie w dyslipidemii i nadciśnieniu tętniczym.

Osobną sesję kierujemy do lekarzy rodzinnych. W sesji „Forum lekarzy rodzinnych” omówimy problem cukrzycy typu 2 w praktyce lekarzy rodzinnych. Zaprezentujemy nowe leki w sesjach firmowych. Większość chorych w cukrzycy wykazuje cechy nadwagi lub otyłości, a często otyli pacjenci stają przed problemem świeżo wykrytej cukrzycy, lub choroby niedokrwiennej serca. Zorganizowaliśmy zatem sesję pt. „Od otyłości do kardiodiabetologii”, którą poprowadzą prezes i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Zaprosiliśmy na Zjazd znanych kardiologów, diabetologów, hipertensjologów i endokrynologów. Aby zbliżyć naukę do praktyki, część sesji będzie oparta na przedstawieniu przypadków z problemami kardiologicznymi i diabetologicznymi.

Żywimy nadzieję, że VI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego dostarczy Państwu szereg nowości praktycznych, a także umożliwi wykorzystanie zdobytej wiedzy w swoim gabinecie.

Zapraszam zatem do Poznania, z urokliwą starówką, gdzie można mile spędzić czas w gronie starych znajomych, przy lampce czerwonego wina.

A zatem do zobaczenia w kwietniu 2016 r.


prof. zw. dr hab. Danuta Pupek-Musialik
prezes Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego