VI Kongres Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego
data: 04.11.2016 - 05.11.2016
miejsce: Warszawa, Polska
organizator: Wydawnictwo Termedia
ORGANIZATOR Wydawnictwo Termedia
Siedziba organizatora: ul. Kleeberga 2 61-615 Poznań
Kontakt: tel./faks +48 61 656 22 00
Email: szkolenia@termedia.pl

REJESTRACJA
Forma rejestracji: http://www.termedia.pl/Konferencje/r?e=526&l=1

Opłaty:
• do 1 września 2016 r. – 210 PLN,
• po 1 września 2016 r. – 270 PLN,
• wpłaty na miejscu (podczas kongresu) – 400 PLN.

Członkowie Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego:
• do 1 września 2015 r. – 120 PLN,
• po 1 września 2015 r. – 210 PLN,
• wpłaty na miejscu (podczas kongresu) – 420 PLN.
Termin uiszczenia opłaty: 2.11.2016