IV Konferencja naukowo-szkoleniowa. Powikłania w chirurgii naczyniowej i endowaskularnej
data: 09.03.2017 - 11.03.2017
miejsce: Warszawa, Polska
strona www: http://naczyniowka.pl
Szanowni Państwo,
Pragniemy bardzo serdecznie zaprosić do udziału w IV Konferencji „Powikłania w chirurgii naczyniowej i endowaskularnej” w dniach 9-11 marca 2017 roku w Warszawie w Hotelu Sofitel Victoria.
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, więc serdecznie zapraszamy lekarzy różnych specjalności zajmujących się leczeniem chorób układu naczyniowego.

W społeczeństwach europejskich obserwujemy stały wzrost liczby pacjentów z chorobami naczyń wymagających interwencji zabiegowych. Są to procedury ratujące przed kalectwem, a w wielu sytuacjach ratujące życie. Nowe rozwiązania techniczne, nowe opcje terapeutyczne często wykraczają poza przyjęte zalecenia czy rekomendacje, ale nadal część powikłań, wtórnych interwencji zabiegowych jest duża, a odległe wyniki leczenia zabiegowego są niezadawalające.
Postęp w chirurgii naczyniowej i endowaskularnej dokonuje się zarówno poprzez badania wieloośrodkowe
jak również poprzez wymianę doświadczeń w rozwiązywaniu najtrudniejszych sytuacji klinicznych.

Zachęcamy do przygotowania i przedstawienia własnych interesujących doświadczeń klinicznych.
Mamy nadzieję, że konferencja będzie ważnym i ciekawym spotkaniem dla lekarzy wielu specjalności tworzących „medycynę naczyniową”.

Prof. zw. dr hab. n. med. Walerian Staszkiewicz         Dr n. med. Włodzimierz Hendiger