XXI Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
data: 16.02.2017 - 18.02.2017
miejsce: Jachranka, Polska
Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

kolejne już XXI Sympozjum naszej Sekcji dedykowane jest najważniejszym wyzwaniom które stoją dziś przed rehabilitacją kardiologiczną. Dynamiczny rozwój kardiologii, innowacje w zakresie technologii medycznych i sprzętu, metod operacyjnych oraz farmakologii pozwalają coraz skutecznie leczyć pacjentów ze schorzeniami układu krążenia.
Z drugiej strony, a czasem paradoksalnie dzięki temu postępowi, stajemy na świecie i w Polsce wobec narastających problemów i wyzwań medycznych czy społecznych, takich jak wysoki poziom czynników ryzyka, przedwczesna śmiertelność, epidemia niewydolności serca, utrata zdolności do pracy, starzenie się społeczeństwa czy niedobór kadr medycznych.
Poszukiwania rozwiązań i metod, które mogą stawić czoło tym wyzwaniom, koncentrują się coraz bardziej na prewencji pierwotnej i wtórnej. Niezwykle istotne jest także kompleksowe i skoordynowane postępowanie zorientowane na pacjenta i jego dalszych losach po przebyciu leczenia czy zabiegu operacyjnego.
Rehabilitacja kardiologiczna, bardziej niż kiedykolwiek stanowi konieczne ogniwo w tym łańcuchu opieki, odpowiadając na potrzeby epidemiologiczne i społeczne. Jednak żeby działania podejmowane w rehabilitacji kardiologicznej przynosiły oczekiwane efekty muszą być spełnione dwa najważniejsze czynniki:
metody rehabilitacji powinny być oparte na nowoczesnych i zgodnych z dowodami naukowymi standardach
miejsce rehabilitacji w systemie opieki zdrowotnej powinno zapewniać szeroki dostęp do tej metody wszystkim, którzy jej wymagają.
Mamy nadzieję, że nasze Sympozjum, kolejne wielkie spotkanie lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, psychologów i dietetyków zajmujących się czy zainteresowanych tą wspaniałą interdyscyplinarną dziedziną którą jest rehabilitacja kardiologiczna, przyniesie wiele odpowiedzi na współczesne wyzwania i będzie okazją do wzajemnego korzystania z bogatej wiedzy oraz doświadczeń wykładowców i uczestników Sympozjum.

Życzymy wspaniałych przeżyć naukowych i koleżeńskich!

Dr n. med. Zbigniew Eysymontt
Przewodniczący Zarządu Sekcji RKiFW PTK

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz
Przewodniczący Komitetu Naukowego

Dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego