Konferencja Sekcji Niewydolności Serca PTK
data: 02.06.2017 - 03.06.2017
miejsce: Poznań, Polska
Szanowni Państwo!
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

W imieniu Zarządu Sekcji Niewydolności Serca PTK, Komitetu Naukowego i Organizacyjnego z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa ponownie do Poznania, w dniach 2-3 czerwca 2017 r., na Konferencję Sekcji Niewydolności Serca 2017 „Postępy w terapii niewydolności serca 2017”.

Tym razem tematem wiodącym Konferencji będą nowości w leczeniu niewydolności serca, implementacja zeszłorocznych zaleceń ESC w praktyce klinicznej oraz dotychczasowe doświadczenia z nowymi lekami. Program tegorocznej Konferencji będzie obejmować ponadto wszystkie najważniejsze aspekty leczenia chorób towarzyszących i rehabilitacji pacjentów z niewydolnością serca. Zgodnie z tradycją w pierwszym dniu konferencji odbędą się sesje warsztatowe, na które zapraszamy nie tylko kardiologów. W tym roku eksperci w przystępny i interaktywny sposób omówią „krok po kroku” sposoby oceny echokardiograficznej (funkcja rozkurczowa, wady zastawkowe, stress echo), przybliżony zostanie problem rozpoznawania i leczenia zaburzeń rytmu w różnych grupach pacjentów z niewydolnością serca, przedstawione zostaną techniki telemedyczne.

Szczególną uwagę poświęcimy ocenie skuteczności realizacji nowych zaleceń w praktyce klinicznej oraz dotychczasowym doświadczeniom z nowo wprowadzonymi lekami (sakubitril/walsartan). W programie konferencji znajdą się również zagadnienia dotyczące organizacji nowoczesnego systemu opieki nad pacjentem z niewydolnością serca. Nie zabraknie sesji dedykowanej lekarzom rodzinnym, pielęgniarkom i rehabilitantom.

W trakcie Konferencji odbędzie się Walne Zebranie członków sekcji NS PTK, mające na celu wyłonienie nowych władz na kolejną dwuletnią kadencję oraz przewodniczącego elekta na lata 2019-2021.

Poziom naukowy Konferencji zagwarantują najwybitniejsi specjaliści z poszczególnych dziedzin, którzy już przyjęli zaproszenie do wygłoszenia wykładów i prezentacji. Stworzymy również okazję do zaprezentowania własnych badań w zakresie niewydolności serca podczas interaktywnej sesji plakatowej. Już teraz zachęcamy do przesyłania streszczeń!

W trakcie Konferencji będzie też czas i okazja do spotkań towarzyskich i wymiany poglądów w mniej formalnej atmosferze.

W imieniu organizatorów i swoim własnym już teraz zapraszam do Poznania i udziału w Konferencji Sekcji Niewydolności Serca PTK.

prof. dr hab. med. Ewa Straburzyńska-Migaj