„W Dobrym Rytmie”
data: 04.11.2016 - 05.11.2016
miejsce: Serock, Polska
organizator: NeoArt
Konferencja czasopisma „W Dobrym Rytmie” odbędzie się w tym roku po raz siódmy. Jest to spotkanie z gronem słuchaczy i jednocześnie stałych czytelników pisma omawiające aktualny stan wiedzy i postępy leczenia zaburzeń rytmu serca. Grono wybitnych wykładowców, wśród których znajdują się specjaliści w zakresie elektrofizjologii, migotania przedsionków, farmakoterapii zaburzeń rytmu oraz leczenia przeciwkrzepliwego zostanie poszerzone o ekspertów z dziedzin pokrewnych biorących udział w leczeniu pacjenta kardiologicznego.

Biuro wykonawcze: Grupa NeoArt Events&PR
Siedziba biura wykonawczego: ul. Niedźwiedzia 4c, 02-737 Warszawa
Kontakt: 22-489-68-00 lub 504-023-208
Email: p.sawicka@neoart.com.pl; office@neoart.com.pl

REJESTRACJA
Forma rejestracji: zgłoszenie na stronie internetowej
Opłaty: brak