XXI Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK oraz Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN
data: 13.10.2016 - 13.10.2016
miejsce: Rynia, Polska
organizator: Sekcja Kardiologii Eksperymentalnej PTK oraz Komitet Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN
Po raz kolejny mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XXI Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK oraz Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN.

W pierwszym dniu konferencji zapraszamy na wykład inauguracyjny pt. "Kardiologia eksperymentalna - najnowsze trendy i perspektywy", który wygłosi prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz.

Dzień drugi i trzeci przeznaczony jest w całości na kilka sesji tematycznych podczas których, zgodnie z wieloletnią tradycją, pod okiem ekspertów, będziemy mieli możliwość wspólnie przedyskutować wyniki Państwa ostatnich osiągnięć naukowych.

W tym roku po raz pierwszy organizujemy, zgodnie z Państwa życzeniem, sesję plakatową oraz sesję w języku angielskim.

ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM, ul. Banacha 1b
Kontakt: tel. +48 22 116-61-13
Email: sympozjumptk@wum.edu.pl

REJESTRACJA
Forma rejestracji: on-line (http://sympozjumptk.wum.edu.pl/rejestracja.html) i na miejscu
Opłaty:
• członkowie sekcji PTK - 70 zł
• pozostali uczestnicy - 100 zł
• studenci bez opłat
Termin uiszczenia opłaty: na konto sekcji: 36 1050 1012 1000 0023 2294 5771
z dopiskiem: opłata XXI sympozjum SKE PTK do dnia 7 października 2016 r.