VII Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
data: 25.03.2017 - 25.03.2017
miejsce: Warszawa, Polska
Zapraszamy serdecznie na VII Konferencję Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Będzie to wyjątkowa konferencja bo złożona z tematów, które uzyskały największą liczbę głosów w ankiecie przeprowadzonej na zeszłorocznej konferencji.

Nie dziwi fakt, że największą liczbę głosów uzyskała systemowa prawa komora, która będzie tematem głównej sesji plenarnej. W gronie specjalistów, po wielopłaszczyznowej dyskusji spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie – co o niej wiemy?

Z kolei, pomimo młodego wieku i braku typowych czynników ryzyka, pacjenci z wrodzonymi wadami serca mają zwiększone ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych. Jest to bardzo heterogenna grupa chorych i nie można zastosować powszechnie stosowanych jednolitych algorytmów leczenia przeciwkrzepliwego. Zakładamy, że w wyniku dyskusji przybliżymy odpowiedź na trudne pytanie - komu, kiedy i jak stosować leczenie przeciwkrzepliwe.

Istotnym celem Sekcji jest edukacja. Tym razem sesja edukacyjna została poświęcona przetrwałemu otworowi owalnemu. Multidyscyplinarna dyskusja z udziałem kardiologów i neurologa uporządkuje naszą wiedzę na ten wydawałoby się prosty temat i pozwoli lepiej zrozumieć rolę PFO w kryptogennych.

Z kolei sesja dedykowana nagłej śmierci sercowej - jako głównemu zabójcy u dorosłych z wadą wrodzoną serca - powinna na bazie patogenezy zaburzeń rytmu oraz technik ich rozpoznawania i leczenia, pozwolić odpowiedzieć na pytanie – czy można jej zapobiegać?

Dopełnieniem Konferencji będą wybory do Zarządu Sekcji na lata 2018/2019. W wyborach mogą brać udział członkowie Sekcji. Zapraszamy więc do zapisów szczególnie, że opłata uczestnictwa dla członków Sekcji jest obniżona.

Jesteśmy przekonani, że zaproszeni na Konferencję eksperci zapewnią wysoki poziom merytoryczny w przyjaznej atmosferze podzielą się ze wszystkimi swoimi doświadczeniami i wiedzą.

Chcielibyśmy abyście Państwo po zakończeniu Konferencji mogli za Leonardem da Vinci powiedzieć „Prostota jest wynikiem doświadczenia” (przynajmniej w zakresie omawianych zagadnień).

Serdecznie zapraszamy,

Komitet Organizacyjny i Zarząd Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Opłata za udział w konferencji wynosi:
150 zł do 27.02.2017
200 zł od 28.02.2017 do dnia Konferencji
50 zł dla studentów