XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK
data: 09.06.2017 - 10.06.2017
miejsce: Warszawa, Polska
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na XVI Konferencję Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2017 roku w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przy ul. Księcia Trojdena 2a.

Motto konferencji brzmi: „Kardiologia dziecięca 2017- gorące tematy” co podkreśla, że program naukowy konferencji obejmować będzie najbardziej aktualne problemy związane z diagnostyką i terapią schorzeń układu sercowo-naczyniowego w populacji pediatryczne].

JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś oraz Prezes PTK prof. Piotr Hoffman objęli patronatem konferencję

Na Konferencję przyjęli zaproszenie wybitni specjaliści, którzy dołożą starań, aby program naukowy spełnił wszelkie oczekiwania, a ciekawe sesje były źródłem najnowszej wiedzy, impulsem do żywiołowej, konstruktywnej dyskusji i refleksji

Tematyka konferencji obejmuje szerokie spektrum chorób układu sercowo-naczyniowego.

Zagrożenia cywilizacyjne, epidemia chorób układu sercowo-naczyniowego, będących główną przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych wymuszają konieczność podejścia profilaktycznego do chorób serca u dzieci. Zagadnienia dotyczące prewencji chorób serca rozpoczną cześć naukową konferencji.

Kolejne sesje będą poświęcone diagnostyce i leczeniu chorób serca począwszy od okresu płodowego i noworodkowego. Będziemy dyskutować zagadnienia związane z krytycznym zwężeniem zastawki aortalnej/hipoplazją lewego serca „okiem" ekspertów, spektrum leczenia interwencyjnego i kardiochirurgicznego wad serca, komorowe zaburzenia rytmu serca, algorytmy postępowania. Wykłady będą toczyły się w dwóch równoległych panelach dyskusyjnych, aby każdy z uczestników miał wybór najbardziej interesujących go wykładów.

W przeddzień konferencji, 8 czerwca zostały zaplanowane warsztaty praktyczne z EKG, kardiologii płodowej, interaktywne warsztaty z technik obrazowania i transmisje zabiegów.

Zapraszamy również do prezentacji własnego dorobku ‒ umieszczenia doniesień z krajowych i międzynarodowych kongresów w formie plakatowej.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter, konferencja jest adresowana nie tylko do kardiologów dziecięcych, ale także do szerokiego grona pediatrów, neonatologów, kardiologów, kardiochirurgów, internistów, lekarzy medycyny rodzinnej i sportowej, studentów, pielęgniarek i techników.

Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas program naukowy zainteresuje Państwa.

Postaramy się, aby było to niezapomniane wydarzenie edukacyjno-naukowe, jak również integrujące nasze środowisko.

Warszawa ze swoimi atrakcjami serdecznie Państwa zaprasza!

prof. dr hab. med. Bożena Werner
dr n.med. Tomasz Floriańczyk
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej WUM

prof. dr hab. Jacek Białkowski
Przewodniczący Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego