20-lecie Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
data: 26.11.2016 - 26.11.2016
miejsce: Lublin, Polska
Oddział Kardiologii
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukowo-szkoleniową
„20-lecie Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie”


Program
Dr med. Ryszard Grzywna
Ordynator Oddziału Kardiologii WSS w Lublinie:
„20 lat Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.”

Prof. dr hab. med. Piotr Podolec
Klinika Chorób Serca i Naczyń Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie:
„Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia - współpraca z Ośrodkiem Lubelskim w zakresie diagnostyki i leczenia nadciśnienia płucnego.”

Prof. UR dr hab. med. Kazimierz Widenka
Klinika Kardiochirurgii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego „Zabiegi naprawcze zastawek serca.”

Prof. dr hab. med. Karol Kamiński
Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku:
„Dwadzieścia lat w kardiologii.”

Przerwa
Zygmunt Nasalski – wieloletni Dyrektor Muzeum Lubelskiego:
„Kardiologia i sztuka.”

Dr Anna Jankowska - Oddział Kardiologii WSS w Lublinie:
„Współczesne obrazowanie serca.”

Dr med. Piotr Błaszczak - Oddział Kardiologii WSS w Lublinie:
„Nasza przygoda z nadciśnieniem płucnym.”

Dr Tomasz Chromiński - Oddział Kardiologii WSS w Lublinie:
„Nieoczywiste przypadki w elektroterapii.”