Advanced multimodal assessment of pulmonary arteries in chronic thromboembolic pulmonary hypertension treated with PTPA/BPA
data: 31.01.2017 - 31.01.2017
miejsce: Warszawa, Polska
organizator: Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Serdecznie zapraszamy na konferencję “Advanced multimodal assessment of pulmonary arteries in chronic thromboembolic pulmonary hypertension treated with PTPA/BPA” organizowaną przez Klinikę Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Konferencja odbędzie się 31 stycznia 2017 (wtorek) w gmachu Biblioteki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Balonowa plastyka tętnic płucnych (BPA) już stanowi realną opcję terapeutyczną dla chorych z zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym (CTEPH) zdyskwalifikowanych od leczenia kardiochirurgicznego. Kluczowym elementem warunkującym skuteczność i bezpieczeństwo BPA jest wiarygodna wizualizacja skrzeplin tętnic płucnych i ocena hemodynamicznego znaczenia zwężeń. Zaawansowane angiograficzne i tomograficzne metody obrazowania tętnic płucnych maja duże znacznie w planowaniu leczenia endowaskularnego. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS) i optyczna koherentna tomografia (OCT) są używane do precyzyjnej morfologicznej oceny leczonych zmian. Analiza znaczenia hemodynamicznego zwężeń oceniając stosunek ciśnień za i przed zwężeniem (PPR, pulmonary pressure ratio) jest bardzo pomocna w optymalizacji leczenia. Właśnie zastosowanie różnych zaawansowanych metod obrazowanie będzie tematem tej jednodniowej konferencji. Wykładowcy z prof. Hideaki Yoshino z Kyorin University School of Medicine, Tokyo, jednanego z najbardziej aktywnych i doświadczonych światowych ośrodków w wykorzystaniu IVUS/OCT i PPR w leczeniu CTEPH przedstawią swoje doświadczenia i wspólnie omówią prezentowane przypadki. Prof. Bernhardt Meyer, kierownik Zakładu Radiologii z Uniwersytetu Medycznego w Hanowerze, jednego z najważniejszych europejskich ośrodków leczenia nadciśnienia płucnego w tym o etiologii zakrzepowo zatorowej przedstawi zawansowane angiograficzne i tomograficzne metody obrazowania tętnic płucnych. Ponadto będziemy prezentować doświadczenia warszawskiego ośrodka w praktycznym wykorzystaniu zaawansowanych metod obrazowania u chorych leczonych BPA.

Szczegóły Konferencji wraz z programem umieszczono na stronie: www.bpa-warsaw2017.com.pl

Z poważaniem,
Prof. Piotr Pruszczyk