XXIst Warsaw Course on Cardiovaecular Interventions (WCCI)
data: 05.04.2017 - 07.04.2017
miejsce: Warszawa, Polska
organizator: Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK. Fundacja Wspierania Kardiologii Interwencyjnej, CASUS BTL
strona www: http://www.wcci.pl
WCCI jest konferencją o zasięgu międzynarodowym pod patronatem AINS PTK. Warsztaty są także akredytowane przez przez Europejską Asocjację Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych (EAPCI) oraz EuroPCR. W tym roku odbędzie się ich 21 edycja. Program przewiduje cztery nurty sesji naukowych, wspieranych relacjami na żywo z sal zabiegowych z Instytutu Kardiologii w Warszawie, CSK MSWiA w Warszawie, z ośrodków akademickich z Brna oraz Budapesztu. Pierwszy nurt dotyczy rewaskularyzacji wieńcowej, drugi chorób strukturalnych serca i wad zastawkowych, trzeci chorób tętnic obwodowych i interwencje w udarze niedokrwiennym mózgu, a czwarty – nowy w strukturze programowej WCCI – kompleksowej opieki nad pacjentami po zawale serca. W programie WCCI przewidziane są także sympozja satelitarne, prezentujące najnowsze wyniki badań klinicznych oraz innowacyjne urządzenia i techniki leczenia przydatne w kardiologii interwencyjnej. W WCCI wezmą udział wybitni kardiolodzy i kardiochirurdzy z Polski, Europy i USA. Ok. 40% członków Faculty stanowią zaproszeni goście z zagranicy. Podczas pierwszego dnia naszych Warsztatów dodatkowo będzie się odbywał Kurs dla Młodych Praktyków Kardiologii Interwencyjnej (MASTER CLASS) organizowany pod patronatem AISN, EAPCI i PCR. Kurs jest dedykowany dla młodych lekarzy z Europy Centralnej i Wschodniej, którzy rozpoczynają samodzielną aktywność w zakresie zabiegów przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych. Dyrektorami WCCI są prof. dr hab. med. Robert J. Gil i prof. dr hab. med. Adam Witkowski


REJESTRACJA
Forma rejestracji: strona internetowa
Opłaty: 550 zł/dzień lub 1.500 zł/3 dni
Termin uiszczenia opłaty: do końca czasu trwania konferencji (on-site)