Powikłania stymulacji, konferencja szkoleniowa dla elektrokardiologów, echokardiografistów i kardiochirurgów
data: 29.06.2017 - 01.07.2017
miejsce: Zamość, Polska
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Każdego roku wzrasta liczba nowych implantacji urządzeń sterujących pracą serca takich jak stymulatory serca, kardiowertery-defibrylatory i stymulatory resynchronizujące (ponad 30 tysięcy rocznie). Wymienione rodzaje leczenia, jak każde działania medyczne obciążone są nieuchronnym ryzykiem działań niepożądanych. Najważniejsze i najczęstsze z nich to infekcje, niedrożności żylne, perforacje, dysfunkcje zastawki trójdzielnej i wiele innych.

Liczba powikłań rośnie lawinowo (z różnych przyczyn szybciej niż bezwzględna liczba zabiegów elektrokardiologii) i nadal będzie rosła ze względów wiadomych dla wielu z nas.

Więcej na temat powikłań elektroterapii na naszej dorocznych konferencjach Sekcji Rytmu Serca nie zmieścimy, a zagadnienie wymaga wieloaspektowego i wielospecjalistycznego przedstawiania, szczególnie, gdy widzi się rosnącą liczbę powikłań i powtarzające się nieprawidłowości w ich rozpoznawaniu i leczeniu.

Wiele, praktycznie chyba większość nieprawidłowości ma szansę zauważyć i rozpoznać echokardiografista wykonujący badanie z różnych wskazań. Jednak – jak głosi stara prawda – „rozpoznaje się to, o czym się wie i pamięta”.

W załączeniu znajdziecie Państwo program naszej konferencji. Wiele tematów musiałem jednak pominąć; świadczy to, jak obszerne jest to zagadnienie.

Obecna konferencja stanowi kontynuację naszej edukacji z dziedziny problemów i powikłań elektroterapii (seria konferencji w Hotelu Gołębiewskim w Białymstoku, na Zamku w Rynie, na Zamku w Lidzbarku Warmińskim oraz na zamku w Krasiczynie).

Powracamy do spotkań edukacyjnych po kilkuletniej przerwie, ponieważ po latach wiedza się poszerzyła, ukazało się wiele istotnych publikacji, a sami nabraliśmy więcej doświadczenia i mamy więcej przemyśleń do przekazania.

Uważamy również za celowe i istotne przekazanie podstawowych informacji o wskazaniach możliwościach obecnie stosowanych urządzeń sterujących lekarzom i pielęgniarkom podstawowej opieki zdrowotnej. Wynika to z faktu wzrastającej liczby coraz starszych pacjentów ze wszczepionym urządzeniem, który z równych powodów mają utrudniony dostęp do specjalistycznej Poradni Kontroli Stymulatorów/Defibrylatorów. Opiekę nad tą populacją naszych pacjentów często pełnią pielęgniarki w Szpitalach, Przychodniach oraz w POZ, w tym pielęgniarki środowiskowe. Dzięki temu mają one duże możliwości wczesnego wykrycia nieprawidłowej funkcji lub niektórych powikłań.

Tym razem Zamość … dlaczego on? Po pierwsze jest to miejsce, gdzie ostatnio najwięcej w Polsce wykonuje się procedur TLE (270 / rok!). Po drugie – miejsce, gdzie mając w pamięci standard „lubelski” określany żartobliwie jako „nocna napadowa przewoźna sala hybrydowa” wdrożono europejskie czy amerykańskie zalecenia dotyczące miejsca wykonywania zabiegów TLE. Jest nim blok operacyjny z prawdziwą salą hybrydową, z udziałem połączonego zespołu kardiologów i kardiochirurgów, z pełnym zabezpieczeniem kardiochirurgicznym i kardioanestezjologicznym, z monitorowaniem echokardiograficznym przy każdym zabiegu. Ten model organizacyjny pozwolił na wykonanie w Zamościu 390 zabiegów w ciągu 1,5 roku bez zgonów związanych z procedurą TLE. Ponadto – Zamość ma niepodważalne walory turystyczne, a lokalizacja obrad w jego sercu (przy Rynku) pozwoli najlepiej odebrać niepowtarzalny klimat tego miejsca.

Dzięki wspaniałej postawie naszych Wykładowców również i tym razem (jak zawsze w przeszłości) udało się utrzymać bezpłatną konwencję Konferencji – tzn. bez opłaty za uczestnictwo. Oczywiście dojazd, zakwaterowanie oraz obiady (bo śniadania – wliczone w cenę hotelu) wyłącznie na koszt Uczestników. Nasi Wykładowcy (jak zawsze) zwolnieni są ze wszystkich opłat.

Mam nadzieję że Konferencja spełni w znaczącej części Państwa oczekiwania, a Państwa uwagi przyczynią się to tego, że jej następne wcielenie planowane w 2018 roku będzie jeszcze lepsze niż obecne.

Przewodniczący Komitetu Naukowego
i jednocześnie współorganizator Konferencji

Prof. Andrzej Kutarski