Postępy kardiologii interwencyjnej – stenoza aortalna
data: 21.04.2017 - 21.04.2017
miejsce: Zamość, Polska
organizator: Oddział Kardiologii Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zamościu
Tematem konferencji jest jak optymalnie leczyć pacjenta ze stenozą aortalną. Przedstawiony zostanie punkt widzenia kardiologa interwencyjnego i kardiochirurga poparty wytycznymi i własnymi doświadczeniami. Zaprezentowana będzie rola echokardiografii w kwalifikacji i monitorowaniu zabiegu jak również w opiece ambulatoryjnej. Tematem istotnym dla większości uczestników będzie możliwość wysłuchania wykładu oraz wzięcia udziału w dyskusji na temat leczenia chorych przed i po zabiegu wszczepienia zastawki aortalnej.

PROGRAM KONFERENCJI:

Prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski
Dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok
Dr Piotr Gozdek

1. Przezskórna implantacja zastawki aortalnej i mitralnej – 30 min – prof. dr hab. Adam Witkowski
2. Techniczne aspekty implantacji zastawki aortalnej
a. punkt widzenia kardiochirurgia – 10 min – dr Łukasz Tułecki
b. punkt widzenia kardiologa – 10 min – dr Sebastian Raczkiewicz
3. Badanie echokardiograficzne przed, w trakcie i po implantacji zastawki aortalnej – 20 min – dr Ewa Zaremba-Flis
4. Pacjent przed i po implantacji zastawki aortalnej w praktyce ambulatoryjnej – 20 min – dr Małgorzata Stefańczyk-Dzida
5. Dyskusja

ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: Oddział Kardiologii Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zamościu, ul. Al. Jana Pawła II 10
Kontakt: tel. (84) 6773430, fax. (84) 6385674
email: kardiol@szpital.zam.pl

REJESTRACJA
Forma rejestracji: -
Opłaty: Bezpłatne uczestnictwo. Uczestnicy otrzymają certyfikaty i punkty edukacyjne.