Postępy w Arytmologii i Elektroterapii – warsztaty dla lekarzy praktyków
data: 20.10.2017 - 21.10.2017
miejsce: Katowice, Polska
organizator: Business Service GALOP
Szanowni Państwo!

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na konferencję poświęconą postępom w arytmologii i elektroterapii.
Konferencja „Postępy w arytmologii i elektroterapii” adresowana jest do Kardiologów i Internistów, którzy codziennie spotykają się z problemem klinicznym, jakim są zaburzenia rytmu serca.

Do udziału zaprosiliśmy licznych Ekspertów – szanowanych i lubianych Kardiologów, którzy przedstawią Państwu aktualny stan wiedzy z zakresu arytmologii. Celem przewodnim konferencji jest upowszechnianie nowoczesnej wiedzy „użytecznej w praktyce”. W każdej sesji przedstawione będą przykłady kliniczne. Planujemy zorganizowanie sesji z wykorzystaniem zestawu do głosowania, co zapewni interaktywny charakter i będzie stanowiło możliwość sprawdzenia wiedzy przez Uczestników konferencji.

Zajęcia warsztatowe będą obejmowały analizę elektrokardiogramów Chorych z zaburzeniami rytmu serca, zaprezentowane zostaną techniki implantacji urządzeń do elektroterapii, techniki zabiegów ablacji, jak również możliwości diagnostyki telemetrycznej. Warsztaty będą obejmowały zorganizowanie odrębnej sesji dla personelu pielęgniarskiego oraz techników medycznych poświęconą rejestracji zapisu EKG u chorych z implantowanymi urządzeniami wszczepialnymi.
Koordynatorem merytorycznym konferencji jest zespół I Katedry i Kliniki Kardiologii WL SUM w Katowicach.

Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz trzech Sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: Sekcji Rytmu Serca, Sekcji Echokardiografii i Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny.

Serdecznie zapraszamy do udziału. Mamy nadzieję, że w tym roku także zaszczycą nas Państwo swoją obecnością.

Koordynator Merytoryczny
Prof. dr hab. med. Katarzyna Mizia-Stec


ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: Business Service GALOP, ul. Ordona 7 lok. XIV, Katowice
Kontakt: 32 253 00 69
Email: biuro@kongresy.com.pl

REJESTRACJA
Forma rejestracji: on-line