81. Wiosenna Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego / X Konferencja „Kardiologii Polskiej”
data: 18.05.2018 - 19.05.2018
miejsce: Kraków, Polska
organizator: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział Krakowski, Instytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
ORGANIZATOR
Siedziba organizatora:
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział Krakowski
Klinika Chorób Serca i Naczyń
Instytut Kardiologii UJ CM
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Kontakt: tel.: 12 614 33 99, fax: 12 614 33 32
Email: ptk.krakow@szpitaljp2.krakow.pl

REJESTRACJA
Forma rejestracji: elektroniczna na stronie internetowej Konferencji
Opłaty: zgodnie z poniższą tabelą
Termin uiszczenia opłaty: zgodnie z poniższą tabelą

Opłaty za udział
w 81. Wiosennej Konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego /
X Konferencji „Kardiologii Polskiej”

Opłata podstawowa:
do dnia 06.04.2018 - 180 zł
od dnia 07.04.2018 - 210 zł

Opłata dla Członków PTK:
do dnia 06.04.2018 - 150 zł
od dnia 07.04.2018 - 180 zł

Opłata jednodniowa
do dnia 06.04.2018 - 80 zł
od dnia 07.04.2018 - 80 zł

Osoba towarzysząca
do dnia 06.04.2018 - 150 zł
od dnia 07.04.2018 - 150 zł

Pielęgniarki, technicy, studenci - udział w Konferencji jest bezpłatny