Nowości w Kardiologii Prenatalnej
data: 27.10.2017 - 27.10.2017
miejsce: Łódź, Polska
organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej, Zakład Kardiologii Prenatalnej ICZMP, Klinika Położniczo-Ginekologiczna ICZMP
VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kardio-Prenatal pod tytułem: Nowości w Kardiologii Prenatalnej

Kierownictwo naukowe konferencji:
Prof. dr hab. n. med. Maria Respondek-Liberska – Zakład Kardiologii Prenatalnej ICZMP
Dr n. med. M. Grzesiak – Kierownik Kliniki Położniczo-Ginekologicznej ICZMP

Patronat nad konferencją sprawują:
• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej ,
• Polskie Towarzystwo Neonatologiczne
• Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
• Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zakres merytoryczny Konferencji obejmie prenatalną diagnostykę obrazową, położnictwo, neonatologię, kardiologię i kardiochirurgię, infekcje okołoporodowe oraz ciekawe przypadki
Gośćmi specjalnymi Konferencji będą:
Prof. Reuven Achiron z Izraela
Prof. E. Helwich – Konsultant Krajowy ds. neonatologii
Prof. M.K. Borszewska-Kornacka – Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego
Prof. E. Malec, Monachium
Prof. J. Białkowski – Konsultant Krajowy ds. kardiologii dziecięcej
Prof. K. Zeman-ICZMP

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY: Prof. M. Respondek-Liberska & Dr n. med. M. Grzesiak ICZMP
Kontakt: 602 45 19 09,
Email: majkares@uni.lodz.pl, biuro@provena.com.pl

REJESTRACJA
Forma rejestracji: via internet
Opłaty: dla lekarzy (300 zł), dla studentów (20 zł), dla pielęgniarek (100 zł)
Termin uiszczenia opłaty: do 10 października 2017
Kontakt: biuro@provena.com.pl, tel. 695 271 227