III Międzynarodowa Konferencja pt. „Witamina D – minimum, maximum, optimum”
data: 22.09.2017 - 23.09.2017
miejsce: Warszawa, Polska
Szanowni Państwo,

Już po raz trzeci mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej "Witamina D - minimum, maximum, optimum" pod patronatem European Vitamin D Association (EVIDAS). W dniach 22-23 września 2017 roku w Centrum Konferencyjnym Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie odbędzie się bardzo interesujące spotkanie naukowe z udziałem znakomitych ekspertów z Polski, Europy i Świata.

Organizacja kolejnej, trzeciej edycji konferencji dotyczącej witaminy D w Polsce – kraju, gdzie szeroko propagowaną i reklamowaną w mediach witaminę D często postrzega się, jako lekarstwo na wiele chorób i zaburzeń - stanowi duże wyzwanie. Rosnąca liczba preparatów medycznych i suplementów zawierających witaminę D, coraz szersza ich dostępność w aptekach, sklepach ze zdrową żywnością, sprzedaż internetowa wraz z kampanią medialną i wszechobecnymi reklamami powodują w środowisku medycznym uzasadnione kontrowersje i obawy dotyczące bezpieczeństwa wobec tak powszechnego jej stosowania. Sprzedaż suplementów witaminy D stale rośnie, zaś nowe produkty - preparaty wzbogacone o witaminę K2 - dodatkowo stymulują rynek tej witaminy. W efekcie notujemy narastanie dylematów dotyczących występowania skutków niepożądanych, takich jak zwiększenie ryzyka wapnicy nerek, kamicy układu moczowego, interakcji lekowych i innych potencjalnych skutków niepożądanych witaminy D.

Z drugiej strony jednak, wyniki badań publikowanych w renomowanych czasopismach medycznych wciąż dokumentują wiele korzyści wynikających z działania witaminy D na organizm ludzki na wszystkich etapach jego życia. Obecnie obniżone zasoby ustrojowe witaminy D postrzega się, jako ważny dodatkowy czynnik ryzyka wielu chorób cywilizacyjnych, takich jak choroby nowotworowe, choroba sercowo-naczyniowa, nadciśnienie tętnicze, schorzenia autoimmunizacyjne, choroby i zaburzenia metaboliczne, choroby infekcyjne wynikające z obniżonej odporności oraz wiele zaburzeń neuropsychiatrycznych. Korzyści zdrowotne związane ze stosowaniem witaminy D stały się podstawą do opracowania i opublikowania w roku 2013 Środkowoeuropejskich Zaleceń dotyczących profilaktyki niedoborów witaminy D. Niestety, w chwili obecnej w dyskusji publicznej, prowadzonej głównie w internecie, wspomniane wytyczne suplementacji witaminy D prezentowane są jako zbyt restrykcyjne i konserwatywne, zaś podaż witaminy D w dawkach uznawanych dotychczas za terapeutyczne (liczonych w tysiącach jednostek międzynarodowych) promowana jest jako wysoce korzystna i bezpieczna dla zdrowia. Naturalną konsekwencją tej nowej dla naszego kraju (a wkrótce być może dla całego regionu) sytuacji jest zainicjowanie dyskusji dotyczącej zarówno bezpieczeństwa witaminy D, jak i znaczenia dobrych praktyk marketingowych i etyki biznesu w gronie producentów suplementów. Nadal istnieje również konieczność uświadamiania społeczeństwu oraz środowisku medycznemu, w tym również klinicystom, jaką rolę odgrywa witamina D w rozwoju i funkcjonowaniu organizmu ludzkiego. Uważamy, że wobec stale pojawiających się rzetelnych dowodów ujawniających korzyści zdrowotne stosowania witaminy D, rozpowszechnienie wiedzy dokumentującej znaczenie tej ważnej witaminy dla zdrowia dzieci, młodzieży, osób aktywnych zawodowo oraz seniorów jest uzasadnione i celowe. Jednocześnie podkreślamy konieczność racjonalnego stosowania wytycznych suplementacji witaminy D z uwzględnieniem aspektów dotyczących bezpieczeństwa.

Jesteśmy przekonani, że program naukowy 3-ciej edycji Konferencji „Witamina D - minimum, maximum, optimum” oraz uczestnictwo wybitnych ekspertów i wykładowców z Polski, wielu państw Europy, Izraela, Kanady i USA zagwarantują najwyższą jakość merytoryczną oraz sukces tego spotkania, które już w chwili obecnej wzbudza bardzo duże zainteresowanie w środowisku medycznym. Mamy nadzieję, że spotkanie to stworzy okazję do swobodnej wymiany zdań, opinii, osiągnięć badawczych i doświadczeń. Zapraszamy zatem Państwa bardzo serdecznie do udziału w Trzeciej Międzynarodowej Konferencji pt. "Witamina D - minimum, maximum, optimum" w dniach 22 - 23 września 2017 w Centrum Konferencyjnym Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz Komitetu Naukowego
serdecznie zapraszam do aktywnego udziału,
Paweł Płudowski