II Konferencja Cardiolipid
data: 08.09.2017 - 10.09.2017
miejsce: Gdynia, Polska
organizator: Via Medica
Szanowni Państwo,

gorąco zapraszamy do uczestnictwa II Konferencji Cardiolipid! Podczas spotkania ocenimy jak funkcjonują ogłoszone w trakcie Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) w 2016 roku nowe, długo oczekiwane wytyczne leczenia dyslipidemii, które zastąpiły dokument z 2011 roku.

Podyskutujemy o nowych celach terapeutycznych w zakresie obniżania cholesterolu frakcji LDL u chorych bardzo wysokiego i wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego, a więc o potrzebie stosowania silnych statyn w maksymalnie tolerowanych dawkach, jak podkreślano w dokumencie Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) — II DEKLARACJI SOPOCKIEJ.

Na szczęście już teraz najczęściej sięgamy w Polsce po atorwastatynę i rosuwastatynę, ale warto podyskutować o różnicach pomiędzy nimi i ich pozycjonowaniu.

Dołączenie do statyn ezetimibu otwiera epokę leczenia skojarzonego, a na horyzoncie pojawia się już „trzeci gracz” terapii skojarzonej: alirokumab i ewolokumab. To najważniejsze leki we wrodzonych hipercholesterolemiach rodzinnych. Hipercholesterolemii poświęcimy osobną sesję przygotowaną przez referencyjny i najbardziej doświadczony w tej tematyce ośrodek gdański kierowany przez JM Rektora GUMed Profesora Marcina Gruchałę.

Nadal wielu chorych nie toleruje dużych dawek statyn, a mimo wydania najnowszych konsensusów ESC na ten temat, nie bardzo wiemy jak ich leczyć. Czy stosować terapie dodatkowe (koenzym Q10?), czy dołączać inne leki hipolipemizujące? Jak diagnozować i postępować przy nietolerancji statyn?

Osobnym wyzwaniem w nowych wytycznych stał się drugorzędowy cel leczenia: cholesterol non-HDL. Stąd też dużo będziemy mówić również o fibratach.

Nie zabraknie dyskusji o żywności funkcjonalnej, nowych, nieklasycznych czynnikach ryzyka, odżywianiu i stylu życia. Nie tylko lipidologią żyje człowiek — czy znacie Państwo pierwszą polską monografię poświęconą tej tematyce? Zaproszenie, jak w ubiegłym roku, przyjęła również wybitna ekspert wśród lekarzy zajmujących się żywieniem — Profesor Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska.

Państwa też nie powinno zabraknąć w Gdyni w dniach 8–10 września 2017 roku. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
Przewodniczący Sekcji Farmakoterapii
Sercowo-Naczyniowej PTK

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
Przewodniczący Komitetu NaukowegoORGANIZATOR: VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.
Siedziba organizatora: ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
Kontakt: tel.: 58 320 94 94
Email: viamedica@viamedica.pl

REJESTRACJA
Forma rejestracji: przez system internetowej rejestracji uczestników
Opłaty: do 31.07.17 — 270 zł od 01.08.17 —390 zł
Termin uiszczenia opłaty: