VIII Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
data: 17.03.2018 - 17.03.2018
miejsce: Kraków, Polska
Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Konferencji Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która odbędzie się w dniu 17 marca 2018 roku (sobota) w Krakowie.

VIII Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jest organizowana przez Zarząd Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Klinikę Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

VIII Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego to spotkanie multidyscyplinarne, na które zapraszamy nie tylko kardiologów i kardiochirurgów, ale także internistów i lekarzy rodzinnych oraz ginekologów, którzy w swojej codziennej praktyce mogą stykać się z młodocianymi i dorosłymi chorymi z wadami wrodzonymi serca. Organizowanie multidyscyplinarnych szkoleń jest konieczne tym bardziej, że liczba pacjentów z wrodzoną wadą serca wkraczających w wiek dorosły i trafiających pod opiekę lekarzy internistów rośnie nieustannie.

Planowane przez nas tytuły sesji naukowych to:
  • Zespół hipoplazji lewego serca
  • Heart Team in Adult Congenital Heart Disease: leczenie interwencyjne, przezskórne czy chirurgiczne?
  • Problemy kliniczne chorego z wadą wrodzoną serca
  • Horror echo – moje najbardziej zdumiewające echo u chorych z wadami wrodzonymi serca.


Wykłady dotyczyć będą: anatomii wady, diagnostyki i kwalifikacji do zabiegu, leczenia chirurgicznego oraz wczesnych i odległych powikłań narządowych w zespole hipoplazji lewego serca, Heart Team’u w wadach wrodzonych serca u dorosłych – leczenie interwencyjne, przezskórne czy chirurgiczne (ASD, IT, SP i PI, Botall, koarktacja aorty – stanowisko kardiologa i chirurga), ciąży u chorych z Tetralogią Fallota, anatomicznie prawą komorą, pojedynczą komorą, nadciśnienia płucnego u chorych z wadą wrodzoną, zaburzeń rytmu i przewodnictwa – u kogo powinniśmy wykonać badanie elektrofizjologiczne, wszczepić stymulator i ICD, pacjenta z wadą wrodzoną i chorobą wieńcową po leczeniu interwencyjnym, chorego po udarze.

Wykładowcami podczas VIII Konferencji Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego będą członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zarządu Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz najwybitniejsi kardiolodzy, kardiochirurdzy i specjaliści z dziedzin pokrewnych z całej Polski. Planujemy, że udział w ww. Konferencji weźmie udział ok. 300 kardiologów, kardiochirurgów, internistów, lekarzy rodzinnych i specjalistów innych dziedzin medycyny.

Mamy nadzieję, że atmosfera miasta o niezwykłej historii i bogatej tradycji jakim jest Kraków, będzie sprzyjać naszym obradom.

Serdecznie zapraszamy !

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska
Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
Dr hab. n. med. Monika Komar
Dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk