EP image - Atrial Fibrillation Ablation Training
data: 24.11.2017 - 25.11.2017
miejsce: Łódź, Polska
organizator: Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca
Szanowni Państwo,

pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w Konferencji „EPimage - Atrial Fibrillation Ablation Training”.

Wydarzenie ma charakter warsztatów, podczas których eksperci z kraju i z zagranicy zaprezentują technologie i techniki wykorzystywane w ablacji podłoża migotania przedsionków.

Zamierzamy krok po kroku przedstawić postępowanie związane z zabiegami ablacji stosowane w doświadczonych ośrodkach europejskich przy użyciu różnych technik i systemów.

Zabiegi będą transmitowane z Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii Interwencyjnej
i Zaburzeń Rytmu Serca. Dzięki takiej formie wymiana wiedzy i doświadczenia będzie łatwiejsza, a konferencja zyska praktyczny wymiar.

„Epimage” adresujemy do lekarzy elektrofizjologów szkolących się w elektrofizjologii oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zaburzeń rytmu serca.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lubiński

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Lek. med. Bartłomiej Bińkowski

ORGANIZATOR:
Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca
Siedziba organizatora: Szpital im. Wojskowej Akademii Medycznej ul. Żeromskiego 113,
90-549 Łódź
Kontakt: 42 639 35 61/63
Email: kardiologia.interwencyjna@umed.lodz.pl (w tytule maila proszę zawsze wpisywać nazwę EPimage)

REJESTRACJA
Forma rejestracji: przez system internetowej rejestracji uczestników na stronie http://epimage.kardiolodz.pl
Opłaty: 300 zł – bez noclegu, 500 zł – z noclegiem