VII Forum Naukowe Polskiej Szkoły Echokardiografii
data: 07.04.2018 - 07.04.2018
miejsce: Warszawa, Polska