XXII Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK oraz Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN
data: 26.10.2017 - 28.10.2017
miejsce: Gdańsk-Sobieszewo, Polska
organizator: Sekcja Kardiologii Eksperymentalnej PTK oraz Komitet Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN
Po raz kolejny mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XXII Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK oraz Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN.

Program konferencji obejmuje wszystkie tematy badań aktualnie prowadzonych, związanych z eksperymentalną kardiologią. Zgodnie z wieloletnią tradycją, pod okiem ekspertów, będziemy mieli możliwość wspólnie przedyskutować wyniki Państwa ostatnich osiągnięć naukowych które będą mogły być przedstawiane w formie ustnej lub/i posterów, zarówno po polsku jak i w języku angielskim.

ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: Katedra i Zakład Biochemii, Gdański Uniwersytet Medyczny, 80-211 Gdańsk, Dębinki 1

REJESTRACJA
Rejestracja i zgłaszanie streszczeń zgodnie z szablonem na adres e-mail: rt.smolenski@gumed.edu.pl z podaniem SKE PTK w tekście lub nagłówku emaila.
Komunikaty zjazdowe przedstawiane będą w formie ustnej (10-20 min). Będzie też możliwość przedstawiania komunikatów w formie posterów.
Nie przewidujemy opłat za udział w konferencji.
Rezerwacja zakwaterowanie na własny koszt bezpośrednio w hotelu Renusz