VII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca
data: 10.03.2018 - 10.03.2018
miejsce: Katowice, Polska
Mamy ogromny zaszczyt zaprosić Państwa na coroczną konferencję Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK, która odbędzie się 10 marca 2018 r. w Katowicach. W trakcie jednego dnia obrad omówione zostaną wszystkie istotne zagadnienia związane z diagnostyką i leczeniem wad zastawkowych serca u pacjentów dorosłych. W związku z publikacją nowych wytycznych ESC 2017 leczenia wad zastawkowych serca, tegoroczna konferencja stanowić będzie doskonałą okazję na omówienie wprowadzonych zmian oraz ocenę zastosowania aktualnych zaleceń w realiach polskiej służby zdrowia. W trakcie naszego spotkania szczególną uwagę poświęcimy dynamicznie rozwijającym się metodom interwencyjnego leczenia chorób strukturalnych serca, a także interdyscyplinarnej opiece nad starszymi pacjentami z wadami zastawkowymi. Ważnym aspektem sympozjum będzie omówienie przypadków klinicznych w kontekście omawianych problemów diagnostyczno-terapeutycznych. Dopełnieniem sesji wykładowych będą warsztaty echokardiograficzne, które pozwolą wszystkim zainteresowanym uczestnikom na doskonalenie umiejętności praktycznych.

Poniżej najdziecie Państwo główne tematy sesji poruszane na zbliżającej się Konferencji:
• Wytyczne ESC dotyczące wad zastawkowych 2017 vs. 2012 r. – „w pigułce”
• Przezskórne interwencje w wadach zastawkowych – 40 lat doświadczeń
• Obrazowanie w przezskórnych zabiegach zastawkowych: TAVI / MitraClip
• Ciężka wtórna niedomykalność zastawki mitralnej u chorego z niewydolnością serca
• Zastawka trójdzielna i prawokomorowa niewydolność serca – problem pierwotny czy wtórny?
• Kontrowersje w leczeniu złożonych problemów u chorych z wadą zastawkową
• Interpretacja wyników obrazowania w wadach zastawkowych – uczymy się od Eksperta
• Wybrane trudne sytuacje kliniczne u pacjentów z wadami zastawkowymi – przypadki kliniczne z pogranicza

Zapraszamy do rejestracji poprzez stronę konferencji: www.wadyzastawkowe2018.pl

Komitet Organizacyjny Konferencji SWZS PTK