5th Transcatheter Heart Team Poland (THT Poland) Conference 2018
data: 01.03.2018 - 02.03.2018
miejsce: Warszawa, Polska
organizator: THT Poland Sp. z o.o.
THT Poland to coroczna, międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniu przezcewnikowego leczenia chorób strukturalnych serca. Jej celem jest utworzenie miejsca wymiany doświadczeń oraz edukacji członków Zespołów Sercowych, a także prezentowanie najnowszych doniesień naukowych oraz osiągnięć technologicznych w tej dziedzinie.

4 poprzednie wydania Konferencji THT Poland odbyły się w Warszawie i Katowicach, pod patronatem następujących sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:

• Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych,
• Sekcji Kardiochirurgii,
• Sekcji Wad Zastawkowych Serca,
• Sekcji Echokardiografii,
• Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej
• Sekcji Pielęgniarek i Techników Medycznych

Co roku bierze w niej udział ponad 300 członków zespołów sercowych z Polski i Europy.
5 edycja konferencji w odbędzie się w dniach 1-2 marca 2018 roku w Hotelu Airport Okęcie w Warszawie.

Głównymi tematami kongresu będą:

• TAVI: przezcewnikowe leczenie wad zastawki aortalnej
• TMVI: przezcewnikowe leczenia wad zastawki mitralnej
• PAVTI: przezcewnikowe leczenia wad zastawki płucnej i trójdzielnej
• LAAC: przezcewnikowe zamknięcie uszka lewego przedsionka
• Nowoczesne metody obrazowania w chorobach strukturalnych serca

Ramowy program konferencji:

1 marca 2018 czwartek 11:00 – 19:00

• Postępy w leczeniu pacjentów z zastosowaniem technologii TAVI oraz TMVI oraz perspektywy rozwoju w 2018 roku
• Zaawansowane techniki TAVI oraz TMVI dla operatorów – kardiologów inwazyjnych oraz kardiochirurgów:
• Przezcewnikowe leczenie natywnej zastawki aortalnej
• Przezcewnikowe leczenie zdegenerowanej biologicznej zastawki aortlnej
• Przezcewnikowe leczenie natywnej zastawki mitralnej
• Przezcewnikowe leczenie zdegenerowanej biologicznej zastawki mitranej
• Bezpieczeństwo zabiegów TAVI: metody zmniejszania częstości powikłań oraz selekcja pacjentów
• PCI przed TAVI
• TAVI u pacjentów z niewydolnością serca
• TAVI u pacjentów z niedomykalnością zastawki mitralnej
• TAVI u pacjentów z dwupłatkową zastawką aortalną
• Leczenie przeciwpłytkowe oraz krwawienia w TAVI
• Metody zmniejszania ryzyka udar mózgu w TAVI
• Metody zmniejszenia ryzyka niewydolności nerek w TAVI
• Metody zmniejszenia ryzyka zaburzeń rytmu serca po TAVI
• Nowe technologie TAVI dostępne w Polsce i Europie w 2018 roku
• Wyniki rejestrów oraz badań klinicznych TAVI do lutego 2018 roku

2 marca 2018 piątek 08:00 – 15:00

• Prezentacja najlepszych zabiegów TAVI z polskich ośrodków TAVI
• Szkolenie z przezcewnikowych metod zamknięcia uszka lewego przedsionka LAAC
• Sesja edukacyjna: obrazowanie CT: sposoby analizy CT u pacjenta kwalifikowanego do TAVI oraz opracowania danych dla zabiegu TAVI
• Sesja edukacyjna: obrazowanie echokardiograficznege: ocena TTE i TEE u pacjenta kwalifikowanego do TAVI; wykorzystanie echokardiografii 3D dla sródzabiegowego monitorowania zabiegu TAVI oraz wykorzystanie TTE dla obserwacji po TAVI.
• Sesja dla pielęgniarek: wykłady omawiające opiekę nad pacjentem przed, w czasie i po TAVI
• Sesja szkoleniowa dla personelu montującego sprzęt TAVI

Pełny program THT Poland jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.THTpoland.com
Mamy nadzieję, że kongres będzie miejscem łączącym wiedzę oraz pasje wszystkich zespołów leczących pacjentów z chorobami strukturalnymi serca. Serdecznie zapraszamy!

ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: Instytut Kardiologii w Aninie oraz Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
Kontakt: telefon +48 61 830 40 67
Email: office@THTpoland.com

REJESTRACJA
Forma rejestracji: przez stronę internetową www.THTpoland.com oraz e-mail office@thtpoland.com
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.THTpoland.com