XVII Międzynarodowe Warsztaty Kardiologiczne „Wschód-Zachód”
data: 24.03.2018 - 24.03.2018
miejsce: Białystok, Polska
organizator: Klinika Kardiologii UM, Eureka
Doroczna konferencja prezentująca aktualne osiągnięcia/problemy kardiologii dla lekarzy kardiologów i niekardiologów z udziałem lekarzy z Białorusi, Litwy i Ukrainy.

TEMATYKA:
Niewydolność serca – epidemia XXI wieku – co możemy robić lepiej?
Nowości kardiologii europejskiej – ESC Barcelona 2017
Ostre zespoły wieńcowe – najnowsze zalecenia ESC a codzienna praktyka
Wady zastawkowe serca w świetle najnowszych wytycznych 2017
Antykoagulacja – skuteczność i bezpieczeństwo

ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: Białystok, Klinika Kardiologii
Kontakt: (85) 831 86 56
Email: bozena.sobkowicz@umb.edu.pl

REJESTRACJA
Forma rejestracji: na miejscu obrad
Opłaty: bez opłat