XXIV Łódzka Konferencja Kardiologiczna
data: 24.03.2018 - 24.03.2018
miejsce: Łódź, Polska
organizator: Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
W imieniu Organizatora, serdecznie zapraszamy na kolejną odsłonę największego spotkania kardiologów w województwie łódzkim, XXIV Łódzkiej Konferencji Kardiologicznej, która odbędzie się 24 marca 2018 roku. Konferencja jest organizowana rokrocznie przez Katedrę i Klinikę Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

To kluczowe dla kardiologa z naszego makroregionu wydarzenie od wielu lat cieszy się niemalejącą popularnością w środowisku medycznym, a wykładowcy naszej konferencji to tradycyjnie najwybitniejsi polscy eksperci i znakomici dydaktycy. Jesteśmy przeświadczeni, iż tematyka zainteresuje kardiologów i lekarzy chorób wewnętrznych, ale liczymy, że program okaże się interesujący również dla lekarzy innych specjalizacji oraz studentów medycyny.

Oprócz obrad plenarnych w Auli 1000 CKD proponujemy, odbywające się na odrębnej sali, XII Forum Kardiologii Obrazowej – jest to konferencja szkoleniowa o statusie szkolenia akredytacyjnego Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – szczegóły dostępne pod adresem www.forumkardiologii.umed.pl. Po raz drugi natomiast, w przeddzień konferencji w Pałacu Poznańskiego, odbędzie się sympozjum dedykowane specjalistom elektrokardiologii – Forum Arytmii ARYTMICA www.arytmica.umed.pl

UWAGA! Bezpłatny udział w konferencji dla studentów, doktorantów, stażystów i rezydentów, pielęgniarek oraz ratowników medycznych.

ORGANIZATOR
Siedziba organizatora:
Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
pl. gen. J. Hallera 1, 90-647 Łódź
Kontakt: tel.: (42) 272 50 94
Email: anna.rykiert@fumed.pl

REJESTRACJA
Forma rejestracji: rejestracja przez stronę internetową (www.lkk.umed.pl/rejestracja)
Opłaty:
lekarz — 50 zł
lekarz emerytowany, pielęgniarka, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, student, doktorant, stażysta. rezydent — udział bezpłatny
Termin uiszczenia opłaty: 23.03.2018