17 Ogólnopolska Konferencja Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Wyzwania kardiologii dziecięcej 2018”
data: 14.06.2018 - 16.06.2018
miejsce: Kraków, Polska
organizator: Sekcja Kardiologii Dziecięcej PTK
Konferencję zapoczątkują warsztaty szkoleniowe dotyczące arytmii uwarunkowanych genetycznie, trudnych decyzji w kardiologii prenatalnej i zmian hemodynamicznych w różnych stanach patologii u noworodków. Wykłady będą dotyczyły wybranych zagadnień z zakresu wad wrodzonych i chorób układu krążenia u dzieci i młodocianych. Konferencję zakończy sesja ciekawych przypadków. Tematyka Konferencji jest adresowana do szerokiego grona lekarzy, głównie kardiologów dziecięcych, ale również pediatrów, neonatologów, lekarzy rodzinnych i innych specjalistów chcących poszerzyć wiedzę z zakresu poruszanych problemów.


ORGANIZATOR
Klinika Kardiologii Dziecięcej UJ CM
Siedziba organizatora: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
Kontakt: 12 33 39 050
E-mail: arudzinski@cm-uj.krakow.pl


Forma rejestracji: elektroniczna

Opłaty:
Do końca kwietnia - 350 PLN
Do końca maja - 400 PLN
Opłata na miejscu - 450 PLN
Studenci, lekarze stażyści, pielęgniarki, technicy - 100 PLN