6. Konferencja Przezskórnego Leczenia Chorób Strukturalnych Serca 2019 - 6th Transcatheter Heart Team Conference 2019
data: 07.03.2019 - 08.03.2019
miejsce: Katowice, Polska
organizator: • Prof. hab. n. med. Andrzej Ochała • Prof. hab. n. med. Adam Witkowski • Dr n. med. Radosław Parma • Dr n. med. Maciej Dąbrowski
OPIS KONFERENCJI

THT to coroczna, międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniu przezcewnikowego leczenia chorób strukturalnych serca. Jej celem jest utworzenie miejsca wymiany doświadczeń oraz edukacji członków Zespołów Sercowych, a także prezentowanie najnowszych doniesień naukowych oraz osiągnięć technologicznych w tej dziedzinie.

Poprzednie wydania Konferencji THT odbyły się w Warszawie i Katowicach, pod patronatem następujących sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:

• Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych,
• Sekcji Kardiochirurgii,
• Sekcji Wad Zastawkowych Serca,
• Sekcji Echokardiografii,
• Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej
• Sekcji Pielęgniarek i Techników Medycznych

Program Konferencji THT otrzymał akredytację Europejskiej Asocjacji Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych EAPCI.

6 edycja konferencji w odbędzie się w dniach 7-8 marca 2019 roku w Hotelu Vienna House Angelo w Katowicach.

Głównymi tematami kongresu będą:
• TAVI: przezcewnikowe leczenie wad zastawki aortalnej
• TMVI: przezcewnikowe leczenia wad zastawki mitralnej
• PAVTI: przezcewnikowe leczenia wad zastawki płucnej i trójdzielnej
• LAAC: przezcewnikowe zamknięcie uszka lewego przedsionka
• Nowoczesne metody obrazowania w chorobach strukturalnych serca

Ramowy program konferencji:

7 marca 2019 czwartek 08:00 – 19:00

• Warsztaty szkoleniowe: Prezentacja najlepszych zabiegów leczenia strukturalnych chorób serca w ośrodkach europejskich
• Postępy w leczeniu pacjentów z chorobami strukturalnymi serca metodą TAVI oraz TMVI - perspektywy rozwoju w 2019 roku
• Zaawansowane techniki TAVI dla operatorów – kardiologów inwazyjnych oraz kardiochirurgów
o Przezcewnikowe leczenie natywnej zastawki aortalnej
o Przezcewnikowe leczenie zdegenerowanej biologicznej zastawki aortlnej
o Bezpieczeństwo zabiegów TAVI: metody zmniejszania częstości powikłań oraz selekcja pacjentów
o PCI przed TAVI
o TAVI u pacjentów z niewydolnością serca
o TAVI u pacjentów z niedomykalnością zastawki mitralnej
o TAVI u pacjentów z dwupłatkową zastawką aortalną
o Leczenie przeciwpłytkowe oraz przeciwkrzpliwe w TAVI
o Metody zmniejszania ryzyka udar mózgu w TAVI
o Metody zmniejszenia ryzyka niewydolności nerek w TAVI
o Metody zmniejszenia ryzyka zaburzeń rytmu serca po TAVI
• Wyniki rejestrów oraz badań klinicznych TAVI do lutego 2019 roku
• Kampania Valve-for-Life – Zastawka to Życie

8 marca 2019 piątek 08:00 – 15:00

• Warsztaty szkoleniowe: przezcewnikowe metody zamknięcia uszka lewego przedsionka LAAC
• Przezcewnikowe leczenie wad natywnej zastawki mitralnej
• Przezcewnikowe leczenie zdegenerowanej biologicznej zastawki mitranej
• Przezcewnikowe leczenie wad zastawek trójdzielnej i płucnej
• Sesja edukacyjna: obrazowanie CT w chorobach strukturalnych serca:
• Sesja edukacyjna: obrazowanie echokardiograficzne w chorobach strukturalnych serca
• Sesja dla pielęgniarek: wykłady omawiające opiekę nad pacjentem przed, w czasie i po TAVI

Pełny program Konferencji THT jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.THTpoland.com

Mamy nadzieję, że kongres będzie miejscem łączącym wiedzę oraz pasje wszystkich zespołów leczących pacjentów z chorobami strukturalnymi serca. Serdecznie zapraszamy!

ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: THT Poland, Ordona 7, lok. IV, 40-164 Katowice
Kontakt: telefon +48 729 983 282
Email: office@THTpoland.com

REJESTRACJA
Forma rejestracji: przez stronę internetową www.THTpoland.com oraz e-mail office@thtpoland.com
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.THTpoland.com