VIII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK
data: 30.03.2019 - 30.03.2019
miejsce: Katowice, Polska
organizator: Sekcja Wad Zastawkowych Serca PTK, Sekcją Echokardiografii PTK, Sekcja Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej PTK, Klub 30 PTK
Mamy ogromny zaszczyt zaprosić Państwa na coroczną konferencję Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK, która odbędzie się 30 marca 2019 r. w Katowicach. Tegoroczna konferencja stanowić będzie doskonałą okazję na uaktualnienie wiedzy dotyczącej zasad diagnostyki i leczenia wad zastawkowych serca.
W trakcie naszego spotkania szczególną uwagę poświęcimy dynamicznie rozwijającym się metodom interwencyjnego leczenia chorób strukturalnych serca, a także interdyscyplinarnej opiece nad starszymi pacjentami z wadami zastawkowymi. Ważnym aspektem sympozjum będzie sesja przypadków klinicznych, które będą stanowić okazję do zastanowienia się nad optymalnym postępowaniem w trudnych sytuacjach klinicznych w gronie ekspertów.
Konferencja będzie poprzedzona warsztatami, które odbędą się w dniu 29.03.2019 r. Warsztaty będą zorganizowane w oparciu o zgłoszone przypadki kliniczne wspólnie z Sekcją Klubu 30 PTK oraz zespołem I Katedry i Kliniki Kardiologii, WLK, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Praktyczne zajęcia z wykorzystaniem symulatorów badania przezprzełykowego pozwolą wszystkim zainteresowanym uczestnikom na doskonalenie umiejętności oceny wad zastawkowych serca i punkcji transseptalnej, jako kluczowego elementu małoinwazyjnych zabiegów zastawkowych.

Główne zagadnienia Konferencji SWZS 2019:

Postępowanie w stenozie aortalnej – czy wiem wszystko?
TAVI w szczegółach – dyskusja panelowa na temat wybranych problemów klinicznych
Postępowanie w czynnościowej niedomykalności zastawki mitralnej
„Multi-modality imaging” w wadach zastawkowych – konkurencja czy synergia?
Wybrane trudne sytuacje kliniczne u pacjentów z wadami zastawkowymi
Wyzwania w opiece nad chorymi z wadami zastawkowymi serca

Z wielką przyjemnością chcemy ogłosić, że Konferencję organizujemy we współpracy z Sekcją Echokardiografii PTK, Sekcją Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej PTK oraz Klubem 30 PTK.

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia Stec
Przewodnicząca Zarządu Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK"