Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych
data: 19.04.2018 - 19.04.2018
miejsce: Katowice, Polska
organizator: Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca / III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski
Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na pierwszą odsłonę Konferencji „Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych”, która odbędzie się 19 kwietnia 2018 roku w Katowicach.

Dzisiejsza medycyna wymaga od lekarzy nie tylko doskonałej znajomości standardów leczenia, ale także coraz częściej sprawnego poruszania się w świecie nowoczesnych technologii. Wiele z nich, także tych stosowanych przez nas na co dzień, znajduje również swoje zastosowania w procesie diagnostyki i leczenia.
Ze względu na różnorodność schorzeń, jak i ogromne zróżnicowanie w obrębie specjalizacji, kardiologia jest dziedziną otwartą na innowacyjne technologie oraz odkrywanie nowych możliwości ich stosowania na różnych etapach opieki nad chorym. Dostępne wytyczne postępowania, choć kompleksowe i nieustannie aktualizowane, wciąż wymagają uzupełnienia w pewnych obszarach, które mogą stanowić pole do zastosowania nowatorskich rozwiązań.

Dlatego też ideą naszej Konferencji, łączącej lekarzy, naukowców, przemysł jest wspólne zastanowienie się i prezentacja innowacji, które mogłyby zwiększyć możliwości poprawy rokowania chorych - w szczególności w obszarach zdefiniowanych przez wytyczne jako nierozwiązane. Ponadto, udział przedstawicieli instytucji kreujących politykę naukową, finansową i refundacyjną, takich jak Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowy Fundusz Zdrowia, pozwoli na wspólną debatę o perspektywach dalszego rozwoju nowych technologii w polskiej medycynie.

Zachęcamy wszystkich Państwa do aktywnego udziału w naszej Konferencji.

Do zobaczenia w Katowicach!

Prof. dr hab. Wojciech Wojakowski, Prof. dr hab. Mariusz Gąsior, Red. Wojciech Kuta
Organizatorzy


ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice – Ochojec / III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 41-800 Zabrze / Redakcja Miesięcznika Rynek Zdrowia, Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA, plac Sławika i Antalla 1, 40-166 Katowice

Kontakt: Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice – Ochojec, tel. 32 252 39 30 / III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 41-800 Zabrze, tel. 32 373 38 60 / Redakcja Miesięcznika Rynek Zdrowia, Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA, plac Sławika i Antalla 1, 40-166 Katowice, tel. 32 209 13 03

Email: kk3@gcm.pl / kardiologiazabrze@sum.edu.pl / ptwp@ptwp.pl


REJESTRACJA
Forma rejestracji: rejestracja online przez stronę internetową, w szczególnych wypadkach rejestracja na miejscu w dniu konferencji

Opłaty: bez opłat rejestracyjnych dla Przedstawicieli sektora ochrony zdrowia, w tym:

Przedstawicieli administracji szpitali, zakładów opieki zdrowotnej oraz innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych (kadry zarządzającej, dyrektorów placówek medycznych, ordynatorów, dyrektorów medycznych, dyrektorów ds. ekonomicznych i administracyjnych, kierowników działów)
Lekarzy
Personelu medycznego
Pracowników naukowych ośrodków akademickich związanych z ochroną zdrowia
Przedstawicieli administracji samorządowej
Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia
Przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia
Parlamentarzystów
Przedstawicieli instytucji, organizacji związanych z sektorem ochrony zdrowia.