XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
data: 18.10.2018 - 20.10.2018
miejsce: Sopot, Polska
organizator: VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp. k.
Szanowni Pastwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w XVI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, który odbędzie się w dniach 18–20 października 2018 roku w Sopocie.

Spotkanie będzie kolejną okazją do prezentacji dorobku naukowego krajowych ośrodków, wymiany doświadczeń lekarzy praktyków oraz poznania osiągnięć światowej hipertensjologii. Program Zjazdu obejmuje sesje plenarne, warsztatowe oraz satelitarne mające ułatwić zdobycie umiejętności koniecznych w diagnostyce i leczeniu chorych z nadciśnieniem tętniczym oraz innymi chorobami układu krążenia.

Poruszane będą między innymi następujące zagadnienia:

• Najnowsze zalecenia oraz stanowiska PTNT i Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego;
• Nieklasyczne czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego;
• Nadciśnienie u dzieci i młodzieży;
• Nadciśnienie w sytuacjach szczególnych;
• Nadciśnienie a mózg.

Zjazd będzie też okazją do zaprezentowania oryginalnych prac badawczych, które przedstawione zostaną w sesjach plakatowych oraz ustnych. Autorzy prac poniżej 35. roku życia będą mogli się ubiegać o granty zjazdowe dla młodych badaczy. Najlepsze prace zostaną wyróżnione nagrodami PTNT.

Zapraszamy do Sopotu!

Organizatorzy

ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
Kontakt: tel.: (58) 320 94 94, faks: (58) 320 94 60
Email: 16zjazdptnt@viamedica.pl

REJESTRACJA
Forma rejestracji: Poprzez stronę internetową www.zjazd.ptnt.pl (zakładka "REJESTRACJA”)

Opłaty: