XI Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Rola lekarza w opiece nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
data: 17.05.2018 - 17.05.2018
miejsce: Kraków, Polska
W codziennej praktyce lekarze różnych specjalności - od lekarzy rodzinnych po specjalistów w wąskich dziedzinach - nierzadko mają do czynienia z pacjentami niepełnosprawnymi intelektualnie i ich opiekunami, którzy wymagają szczególnego podejścia. Sympozjum ma pokazać problemy związane z opieką lekarską w takich przypadkach oraz to, jak sobie z tymi problemami radzić, dla dobra grupy pacjentów.

Udział w Sympozjum jest bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa:
za pomocą formularza on-line
telefonicznie: 12 293 40 04
pocztą elektroniczną: etyka@mp.pl