VII Zaawansowany kurs hipertensjologii dla specjalistów. II Letnie Spotkanie Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK
data: 29.06.2018 - 01.07.2018
miejsce: Kołobrzeg, Polska
organizator: VM Media sp. z o.o. VM Group sp. k.
W programie:
• Postępy w diagnozowaniu i leczeniu nadciśnienia wtórnego
• Wytyczne ESH/ESC 2018 w nadciśnieniu tętniczym
• Najczęstsze błędy w diagnostyce i terapii migotania przedsionków u chorego z nadciśnieniem
• Nowe możliwości diagnostyki i protekcji mózgu w nadciśnieniu tętniczym
• Pacjentka z nadciśnieniem i choroba nowotworową
• Pacjent z nadciśnieniem, migotaniem przedsionków i niewydolnością serca
• Młody chory z nadciśnieniem — pułapki diagnostyczne i terapeutyczne
• Nadciśnienie po przeszczepieniu narządów
• Warsztaty echokardiograficzne: Serce nadciśnieniowca oczami echokardiografisty — standardy oceny


ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
Kontakt: tel.: (58) 320 94 94, faks: (58) 320 94 60
Email: zaawansowanykurs@viamedica.plREJESTRACJA
Forma rejestracji: Poprzez stronę internetową www.zaawansowanykurs.viamedica.pl (zakładka "REJESTRACJA”)
Opłaty:
Opłata podstawowa: 690 zł