III Konferencja Hipertensjologiczna „Nadciśnienie Tętnicze 2018”
data: 22.06.2018 - 22.06.2018
miejsce: Łódź, Polska
organizator: Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Konferencji Hipertensjologicznej „Nadciśnienie Tętnicze 2018”. Odbędzie się ona 22 czerwca 2018 r. w Auli Zachodniej Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Celem spotkania jest omówienie najnowszych standardów postępowania w hipertensjologii w oparciu o nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego 2018 – rozpoznania, diagnostyki w zakresie podstawowym i zaawansowanym, zasad współczesnego leczenia nadciśnienia tętniczego: niefarmakologicznego, farmakologicznego oraz inwazyjnego.

Konferencja jest skierowana do kardiologów, hipertensjologów, internistów, ginekologów, specjalistów w zakresie innych dziedzin, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a także studentów medycyny pragnących poszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę. Mamy nadzieję, że udział w konferencji będzie dla Państwa ciekawym doświadczeniem, a różnorodność tematów poruszanych w trakcie wykładów zaproszonych ekspertów przyczyni się do wzbogacenia wiedzy w zakresie nadciśnienia tętniczego.

ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: Plac Generała Józefa Hallera 1, 90-647 Łódź
Kontakt: Elżbieta Kuryś, 508 403 197
Email: elzbieta.kurys@fumed.pl

REJESTRACJA
Forma rejestracji: http://nadcisnienie.umed.lodz.pl/rejestracja/
Opłaty: udział bezpłatny
Termin uiszczenia opłaty: nie dotyczy